Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Suomelas-ugrilaine urhomies kielien avukse

Saital finnougriccomics.com voibi nähtä komiksoi eri suomelas-ugrilazil kielil.

Seminuaru järjestettih Elävy kieli -art-projektan hantuzis, kuduan tarkoituksennu on säilyttiä häviemäs olijoi suomelas-ugrilazii kielii komiksoin avul. Suomelaine taidoilii Sanna Hukkanen opastau rahvastu luadimah komiksoi kanzallizil kielil.

Seminuarah yhtyi rahvastu Komis, Udmurties, Hanti-Mansien avtonoumizes okrugas, Leningruadan alovehel da toizis čuppuloispäi. Pivon aigua aktivistat paistih sih nähte, kui voibi kehittiä kanzallizii kielii.

Antti Naulainen kerdoi Meččyškola-projektah nähte, kuduan mugah nuoret luajitah suomelas-ugrilazii fil’moi kanzallizil kielil. Mennyt vuon kinoluageri piettih Hanti-Mansien avtonoumizen okrugan Kazim-kyläs. Lyhytaigazien fil’moin vuoh voibi prostoih tabah kerduo omas kul’tuuras da kieles.

Mieldykiinnittäjis projektois Karjalan tazavallas saneltih Petroskoin valdivonyliopiston opastui da vepsänkielizen raadivon toimittai Darja Švetsova da Oma Mua -lehten toimittai Elina Potapova. Kielipezäs Vieljärves kerdoi karjalaine aktivistu Natalja Antonova.

Sit, midä luajitah karjalan kielen hyväkse Suomen puolel, kerrottih aktivistat Ilja Mošnikov da Risto Salmela.

Udmurtija-julguamon ruadai Georgii Gr’azev saneli stolakižois lapsih niškoi. Miehen mielen mugah, stolakiža on huovis da mieldykiinnittäi taba opastua kieldy lapsile...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat