Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#2 (1442)


 • #2(1442) | IstouriiIvan Savin
  Unohtettu Andrusovo – Nikolajevskii miehien manasteri nostettih XVI-luvun allus Luadogan järven päivännouzupuolen rannikole.

 • #2(1442) | KandurahvasElina Potapova
  Karjalazeh Zankilan kyläh rodivunnuh L’udmila Vladimirova eläy pitkiä, iluo da igävytty täytty elaigua. Nygöi naine eläy Petroskois, hänel on täydynyh 81 vuottu. Ei ammui L’udmila Aleksandrovna rubei kirjuttamah oman perehen histouriedu.

 • #2(1442) | Oma kieli, oma mieliNatalja Antonova
  Turu-turu-tuššii -kino on internetas lahjannu kaikile karjalazile.

 • #2(1442) | KulttuuriUljana Tikkanen
  Šuuri Pohjoni matka -nimini dokumenttifilmi esitettih Petroskoissa 18. pakkaiskuuta. Šen ohjuaja Leonid Kruglov matkušti tunnetun matkuštajan Sem’on Dežn’ovin polkuja ta teitä myöten.

 • #2(1442) | KRLNatalja Vorobei
  Tänä vuotena Karjalan Rahvahan Liitto täyttäy 30 vuotta. Vuuvven alušta järještön hallinnon jäšenet alettih valmistua pruasniekkavuuvven tapahtumie.

 • #2(1442) | šuomelais-ugrilaisetMarija Kirillova
  Šorun’ža (Unčo) -kylä tuli viijennekši šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši. Unčošša eläy 1040 ihmistä ta 97% heistä ollah etniset marilaiset. Vuuvven mittah kylä tulou šuomelais-ugrilaisen liikkehen simvolisekši kulttuurikešukšekši
Partn`ourat