Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalankielizet uudizet ollah avvoi muailmale

Kuva on otettu Turu-turu-tuššii -kinospäi

Turu-turu-tuššii -kino on internetas lahjannu kaikile karjalazile

Karjalan Kielen Kodi -liitto on valmistannuh uvvekse vuottu ihan muite muis olijan kolmenkymmenen minuutan kestäjän kinon. Vereksen tuottehen vuoh tahtotah ozuttua suurembah mieroh omat kogemukset karjalan kielen opastamizes pienile lapsile. Jyvänny täs ollah Kois ruadai kielipezä, kielipezän ruadajat, Vieljärven kylät lapset da heijän vahnembat – kaikkiedah seiččietostu hengie. Kinos tuli ynnälline opastamiskursu niilöile, ket tahtotah andua karjalan kielen omile lapsile da ei tietä, mis allata da mittumii materjualoi ottua käyttöh paistes lapsienke. Uudizes hyvin nägyy, kui voibi allata olla karjalankielizenny omale kabalolapsele, midä hänele voibi sanella, lugie, luadie. Kinon kaikis pienimäl artistal, Varvoi-tyttözel on vai kaksi kuudu. Hänen vahnembat Jušin Iivan da Julija mielihyväl tuldih ozuttamah, midä hyö maltetah sanella tyttärele. Kaččojes tulou selgiekse, mibo se on kielipezä da kui se auttau elavuttua karjalan kieldy Vieljärven kyläs.

Kinon alguhpanii da juondai, KKK:n ruadai Natalja Antonova toivou, ku täs tulis kačottavua kuavua da hyödyy. Tämän kauti voibi ellendiä, ku paistes karjalakse oman lapsenke opastut da harjavut hil’l’akkazin ičegi.

Kinoh puutut käymäl youtube.com eččosanoil “Turu turu tuššii 2018”.

Hyviä mieldy da ajatustu kaččojes!...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat