Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Unčo – šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2019

Unčon kyläššä piettih marilaisien perintehellini Šorikjol-kalenteripruasniekka, kumpaista on tapana viettyä Vierissänkeškenä. // Kuva: Kuvat otettu: vk.com/shorunza2019

Pakkaiskuušša Mari Elin tašavallašša piettih Šuomelais-ugrilaisen kulttuurikylän – 2019 viralliset avajaiset. Šemmosen korkien arvon šai Šorun’ža (Unčo) -kylä kanšainvälisen kilpailun tulokšien mukah viime vuuvven šulakuušša.

Šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuuripiäkaupunki -ohjelma starttasi vuotena 2013 MAFUN-liiton ta URALIC-keškukšen alottehešta. Ohjelman tarkotukšena on kiinittyä huomijota šuomelais-ugrilaisih kanšoih ta antua uuši impulsi šuomelais-ugrilaisen muajilman eri alovehien kehittämiseh. Eri vuosina korkie arvo šuatih udmurttilaini Bygi-kylä (2014), virolaini Obinitsa (2015), unkarilaiset Iszkaszentgyörgy-kylä ta Veszprem-kaupunki yheššä (2016), karjalaini Vuokkiniemi (2017).

Mari Elin pruasniekka kešti kakši päivyä. Šiih keräyty ei ainuoštah tašavallan eläjie, ka i vierahie Venäjän toisilta šuomelais-ugrilaisilta alovehilta, Šuomešta, Virošta. Pakkaiskuun 10. päivänä Mari Elin Joškar-Ola-piäkaupunkin dramateatterissa pietyššä seremonijašša oli juhlallisešti myönnetty Šuomelais-ugrilaisen muajilman kulttuuripiäkaupunkin arvo ta simvoli – vesilintu.

Šeuruavana päivänä juhla šiirty Morkon piirin Unčon kyläh. Šielä piettih marilaisien perintehellini Šorikjol (Lampahan jalka) -kalenteripruasniekka, kumpaista on tapana viettyä Vierissänkeškenä. Unčon eläjät hyvin valmistauvuttih juhlah ta näytettih vierahilla marilaisien omaperäsie perintehie.

Unčon kylä on kuulusa luonnon ta kulttuuriperinnön muistomerkkilöistä. Še kiinittäy tietomiehien ta turistien huomijota istorijan, kulttuurin, šivissykšen, perintehien erikoisuolla. Vierahanvaraset kyläläiset elvytetäh vanhoja tienestijä ta šäilytetäh marilaista kulttuurie.

Vuuvven mittah pieneššä marilaisešša kyläššä vietetäh Koko Venäjän ta kanšainvälisie toimenpitoja. Virallisen ohjelman mukah, kulttuurikyläššä pietäh yli 12 šuurta temaattista tapahtumua, kumpasih otetah ošua noin kymmenentuhatta ihmistä.

 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat