Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Eläjes on äijy kiänälmysty, konzu mittumuagi

Antonina Osipova (hurual) oman Tos’a-podruugan kel internuatas.

Jogahizel ristikanzal on oma oza. Erähän ristikanzan oza on buite hil’l’u da rauhaine jogi, kudai verduau tazanguo myö, toizen ristikanzan oza on buite vuolažu virdu, kudai matkuau mägilöi myö.

Nuožarves järvirannal, pienes vahnas talois eläy Antonina Jegorovna Osipova. Oraskuun 30. päivänny 2019 hänele täydyy 85 vuottu.

Lapsusaijan magu

Olen rodivunnuh Voulogdan alovehen pieneh Kamen’navolok-kyläh. Meidy perehes oli kuuzi: muamo, tuatto, vahnin Iivan-velli, Tan’a-sizär, minä da pienin Vas’a-velli. Konzu mustelen lapsusaigua, ainos mustelen muamuagi. Häi oli valgeitukku, ystävälline, pagizii da ruadai. Päčil istujes myö pienembän vellenke suvaičimmo kaččuo, kui muamo emändöičči keitändypertis, pastoi piirualoi. Hänen pastettuloin šipainiekoin da pyöräkkölöin maguu minä mustelen nygöigi. Tuatto oli korgei, parrakas mies. Häi oli äijiä vuottu vahnembi muamua, buuriško, kova da vaikkaniolii. Silloi myö elimmö kaksikerroksizes talois. Sen pohjazeh puoleh oli sijoitettu škola, kus opastui vaiku viizitostu lastu. Mustelen, kui piettih voimistelun urokkoi: myö pal’l’ahin jalloin juoksendelimmo lundu myö opastajan kodissah. Kuatančat pandih jalgoih vaiku vahnembat lapset.

Meijän vahnembat ruattih kolhouzas. Läs kai ruavot ruattih käzin. Myö, lapset, joute emmo olluh, aiven avvutimmo kois.

Voinu da lapsien kodi

Sidä aigua ei sua unohtua. Televiizorua da raadivuo silloi ei olluh. Sit, ku algavui voinu, myö tiijustimmo poštumiehes, kudai tuli piirin piäkyläspäi. Silloi minul oli vaiku kuuzi vuottu igiä. Minä en ottanuh tolkuh, midä rodih. Miehii ruvettih ottamah frontale. Minun tuattua ei otettu, sendäh ku hänel oli jo äijy vuottu. Ga terväh frontale kučuttih vahnin Van’a-velli. Mustan, konzu istummo Vas’anke päčil, kodih ruavospäi tuli Iivan. Häi tuli aijemba, migu ainos, da sanoi, ku händy otetah frontale. Silloi hänel oli yheksätostu vuottu. Kaimuamah Van’ua piirin piäkyläspäi lähtiettih vaiku ruavahat, meidy ei otettu... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat