Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Muššallamerellä omalla autolla

Venäjällä toimijan ašetukšen mukah Peräpohjosešša šekä šiih kuulujilla alovehilla eläjät eläkeläiset niin kuin ni ruatajat ihmiset kerran kahešša vuuvvešša voijah šuaha lomamatkakorvauš. Kuitenki näijen kahen rahvaškategorijan välillä on yksi tärkie ero, mi rikkou eläkkehellä olijien oikeukšie: još ruatajilla ihmisillä on oikeuš šuaha korvauš käyttäen eri kulkuneuvoja, lukuh ottaen oma autoki, niin eläkeläisethän voijah käyttyä vain julkista liikennehtä.

Valtijon Duuman kanšanetuštajat ehotetah lakiprojekti, kumpani tašottais Peräpohjosen alovehien ruatajien ta eläkeläisien oikeukšie.

Tämän lakiprojektin hyväkšymisen jälkeh ”pohjois-eläkeläiset” voijah täyveššä rauhašša lähtie lomilla omalla autolla ta voijah olla ihan varmat, jotta valtijo korvuau heilä matkakulut šinne ta jälelläh. Ainut šeikka, mistä heijän pitäy huolehtie – šäilyttyä matan aikana šuatuja polttoainehkuittija. Nämä kuitit ollah matkatovissukšena ta niijen mukah jälkikäteh ihmisellä makšetah hänen matkakulut.

Muutokšet voijah tulla voimah jo lähiaikoina ta još lakiprojekti hyväksyttäneh niin jo tänä kešänä eläkeläiset šuahah käyttyä omua oikeuttah.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat