Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Voijärvi on miun kipu ta muisto

Miun muamo ta tuatto ollah karjalaiset. Hyö elettih Voijärveššä. Mie nykyjäh elän Vienanmeren rannalla, Belomorskissa.

Meijän kylän pitkä istorija loppu yhtenä päivänä. Mie olin ylen nuori, konša meljän šuuri kylä oli hylätty. Šentäh mie pakajan karjalakši vähän. Ken nyt rupieu pakajamah miun kera karjalan kielеllä? Miula nyt on 64 vuotta. Kirjutan nin kuin muissan. Voijärvi oli kaunis ta šuuri kylä. Mie hyvin muissan ken eli kyläššä. Meilä oli kakši omua taluo. Yksi – tuaton, toini – muamon. Mie luajin Voijärven kartan. Kartalta voi kaččuo kaikki talot.

Muamon koti oli šuuri ta kaunis. Tuaton koti oli pienempi. Miun karjalaini kylä Voijärvi šeiso pitällä rannalla. Nyt tätä kylyä et löyvy Belomorskin piiristä. Meijän kylän talot oli poltettu. Tuli poltti kaikki talot, kylyt rannalla ta šuuren kirikön. Miun ämmö Anni Aleksandrovna Trubeckaja (Savina) mäni miehellä 21 vuuvven ikähisenä. Hänen mieš Ivan Ivanovič Trubecki šynty Voijärveššä vuotena 1886. Heijän pereheššä oli kakši poikua. Yksi – miun tuatto Mihail, toini – miun tiätä Aleksandr. Ämmön tuatto oli Aleksandr Ivanovič Savin – kylän felššeri. Toini ukko (muamon tuatto) Ivan Kuzmič Poliektov šynty Voijärveššä vuotena 1880. Hiän oli muanruataja, Voijärven prihodan oikieuškoni. Hänen akka (miun toini ämmö) oli F’okla Afanasjevna Ivanova Kevättämäjärveštä (Tunkuon prihoda).

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat