Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#21 (1461)


 • #21(1461) | Kul'tuuruElina Potapova
  Anuksen lohkol on bohattu histourii. Lohkon tärgevimii objektoi on hävitetty Anuksen linnu, kudai nostettih XVII-luvul. Nygöi endizen linnan sijah on sijoitannuhes suuri puusto, siegi on Anuksen liygiläzien Nikolai Prilukinan nimine kanzalline muzei. Mennyt vuon muzei yhtyi InterAktivnaja Istorija -projektah, kuduan mugah uvvistetah puusto da muzeih avatah uuzi nygyaigaine ekspozitsii.

 • #21(1461) | Yhteiskundu   Oma Mua
  Oma Mua -lehten toimituksen jälgimäine matku Karjalan Sivistysseuran kannatetun Kiännämmö yhtes -projektan mugah oli Anuksenlinnah. Anuksen kanzallizeh kirjastoh kerdyi karjalazii – karjalan kielen kursiloin opastujii, kirjuttajii da “Oman Muan” lugijoi. Kiännettäväkse täl kerdua ehoitimmo tekstan L’udmila Ivanovan da Valentina Mironovan Svuad’bah valmistusperindöt da svuad’buritualu -kniigaspäi.

 • #21(1461) | KRLOl'ga Smotrova
  Tänävuon Karjalan Rahvahan Liiton 30-vuozipäiväle omistetus vuozikerähmös, kudai piettih 19. oraskuudu, vallittih Liiton uuzi piällikkö. Nygöi “aižoi kandau” Kukkoilaspäi rodužin olii liygiläine Aleksandr Jeremejev, kudai kuuluu Karjalan Rahvahan Liittoh jo piäl kahtukymmendy vuottu.

 • #21(1461) | Kul'tuuruOl'ga Dubitskaja
  Petroskois 31.05.-4.06. piettih IX tazavallan lapsien da nuorižon tyttiteatroin Kuklantida-festivuali. Sen alguhpanijannu on Karjalan Tyttiteatru. “Kuklantidua” pietäh joga tostu vuottu 2003 vuvves algajen. Se on suurin lapsien ei-ammatillizien teatrujoukkoloin pido Karjalas.

 • #21(1461) | KKKNatalja Antonova
  Uvvet sanat karjalan kieles -nimizen intensiivizen opastuspäivän piimmö mennyt nedälil Karjalan Kielen Kois Vieljärvel. Opastuo uuzih, täl aijal keksittylöih sanoih maksau ainos dai kaikil.

 • #21(1461) | Kul'tuuru   Oma Mua
  Moskovas, 12. kezäkuudu, Poklonnaja gora -kohtas Mnogonatsional’naja Rossija -festivuali yhtistäy Ven’an eri kanzoi.

 • #21(1461) | ArvošteluSandra Stepanova
  Šuurella mielenkiinnolla luvin viime vuuvven lopušša ilmeštynyön L’udmila Ivanovan ta Valentina Mironovan tutkimukšen “Karjalaisien tavat häitä iellisenä aikana ta hiärituali” (“Dosvadebnaja obrjadnost’ i svadebnyi ritual karelov”).

 • #21(1461) | kuvie KarjalaštaTatjana Berdaševa
  Venehjärvi on ainutluatuni kylä, kumpasen ainuolla kavulla on elän ainut Lešosien šuku. Tarinan mukah heijän kantatuattoh tultih tällä paikalla noin 1500-luvulla. Toista šamanmoista kylyä ei löyvy muuvvalta Karjalašta eikä koko muajilmašta.

 • #21(1461) | KulttuuriValeri Sidorkin
  Taitomusejošša on avattu Muajilma nimeltäh Kalevala -näyttely. Näyttelyššä tulou esillä erikoini ta arvautukšellini muajilma, mi on luotu Kalevalašša ta Pohjolašša tapahtunuista tapahtumista ta niih ošallistujista henkilöistä.

 • #21(1461) | MerkkipäiväNatalja Vorobei
  Galina Jegorovna Lettijeva on parahie karjalan kielen tietäjie. Monet tunnetah häntä Karjalan ratijon toimittajana, monet muissetah Kipinä-lehen enšimmäisenä karjalankielisenä toimittajana, monella Galina Jegorovna on tuttu nerokkahana Karjalan Kanšallisen teatterin näytelmien kiäntäjä.

 • #21(1461) | KantarahvašUljana Tikkanen
  Pienien kylien ta kaupunkien kulttuurimosaiikki on šuuri projekti. Šen järještäjänä on Jelena ta Gennadi Timčenkon hyvänluajintafondi. Šuuren projektin tarkotukšena on rahottua pienien elinpaikkojen projektija, kumpasien toteuttamisen jälkeh elämä kylissä ta kaupunkiloissa muuttuu parempah päin.
Partn`ourat