Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Unohtumatoin kylä Venehjärvi

“ …šamoin ni muuttolinnut voijah helpošti ekšyö matoillah šinne. Mitein kaunis onki tämä vanha kylä!” kirjutti Venehjärveštä Karjalan kirjallisuon klassikko Pekka Perttu. Tämmöistä maiseman kaunehutta himottais imie ta painua muistih: Venehjärvi on ainutluatuni kylä, kumpasen ainuolla kavulla on elän ainut Lešosien šuku. Tarinan mukah heijän kantatuattoh tultih tällä paikalla noin 1500-luvulla. Toista šamanmoista kylyä ei löyvy muuvvalta Karjalašta eikä koko muajilmašta. Toki en ole vielä ehtinyt kiertää koko maailmaa. 
Enšimmäistä kertua mie šatuin käymäh Venehjärveššä aivan šattumalta šeiččemen vuotta takaperin kešällä tutkimušretken aikana. Milma, musejoruatajua šilloin pyritettih šuattamah matalla virolaisie musejoruatajie. Šilloin Viron kanšallismusejo keräsi ainehistuo itämerenšuomelaisista šukukanšoista šuuren näyttelyn järještämistä varoin. Venehjärvi oli viimesenä täššä reitissä, mi kulki Vienan Karjalan kylie myöten. Valitettavašti miun valokuvauškamerašta akku tyhjeni, eikä miula ollun mukana toista akkuo. Harmitti kovašti, ka ei šillä voinun mitänä ruatua, kun kyläššä ei ollun šähkyö eikä kauppua. 
Šiinä tilantehešša olis voinun tietenki jatkua pahanmielin istumista, ka mie piätin kuitenki “ottua valokuvie šilmin”. Tavallah matoilta mie olen tuonun šatoja valokuvie, ka ei läheškänä kaikki jiä muistih niin kuin tämä kylä. Miun muistih on painun šeuruava kuva: kaunis puini časoun’a karjalaisen männikön kešellä, polku laškou šinisellä järvellä päin, kumpasella uškentelou valkeijen jouččenien parvi ta šen yllä šinini taivaš valkeine hattaroineh. Rantameččä kuvaštuu vejen pinnašša niin šelkiešti, jotta hetkekši ällissyt, jotta mi še missä heijaštuu – missä on pilvet, missä jouččenet, a missä taivaš ta vesi. Kaikki yhistyy šamah kuvah, kumpasen jakau kahtie horisonttilinja. 
Šiitä on kulun šeiččemen vuotta. Ta tuaš šattumalta olen piäššyn Velt-matkatoimiston kučušta tutkimušretkellä Kalevalan kanšallispuistoh. Olin niin hyvillä mielin, jotta piäsin tuaš kaččomah Venehjärvie! Tällä kertua miula oli mukana kamera ta aikua yhen yön verran! 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat