Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uvvet sanat hedi käyttöh

Karjalan Kielen Koin kielipezä ei ruadanuh mennyt piätteniččän. Sen ruadajat opastuttih uuzih sanoih. // Kuva: Martti Penttonen.

Uvvet sanat karjalan kieles -nimizen intensiivizen opastuspäivän piimmö mennyt nedälil Karjalan Kielen Kois Vieljärvel. Opastuo uuzih, täl aijal keksittylöih sanoih  maksau ainos dai kaikil.

Kolmattu vuottu meil Karjalan Kielen Kois ruadau kielipezä. Suurembii vaigevuksii täs on pyzyö karjalan kielen ramkois kaiken ruadopäivän, mindäh sendäh oigies kielipezäs siändölöin mugah ven’akse lapsile ei paista. Kaikil meil ruadajil alalleh on ylen jygei mustoittua pädevii sanoi, lapsien kel ruadajes et pie sanakniigua šižälis, sih aigua ei ole. Kaččelemmo sanoi sanakniigois lapsien päivyunien aigah da opimmo panna mustoh, sit juohattelemmo toine toizele. Tiettäväine, ylen puaksuh lapsienkazvattajile puuttuu kopata laihin ven’aspäi. Štanit, noskat, kepku, ručku, karandiššu, kruaskat, konešno, ubiraičemmo, bl’uudočku, holodil’neikku, škafčiekku, zontiekku... Nygöi kyläläzetgi muga paistah – sana karjalakse, toine – ven’akse. Sit jo iče, ruadajat, harjavuimmo paistes, panemmo ven’alazeh sanah karjalaine lopušku dai piemmö sidä karjalankielizenny. “A midä la, mugahäi rahvas paistah? Meijän kois ga nenga”, sen vai maltammo vastah sanuo. Meil se on probliemu, kudamas tahtozimmo piästä vai opastumal.

Ihan tädä periä hommaimmo meijän kielipezän ruadajile da KKK:n aktivistoile päivän kestäjän intensiivuopastuksen. Ellendimmö sen, ku nikus muijal Karjalas putillistu opastustu livvinkielizih opastajih da lapsienruadajih niškoi ei pietä, kahten vuvven aigah emmo voinnuh nikunne puuttuo omua ruadotazuo korrondamah. Juuri mostu opastustu, kus opastettas uuzih karjalankielizih dieloloih da sanoih. Sendäh kučuimmo opastajakse karjalan kielen tiedäjän, opastajan, kahten pienen poijan muamon Jelena Ruppijevan Priäžäspäi... 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat