Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Jovensuun lapset opastutah karjalah

Opastai Jelena Kurki ozuttau, kui kaži heiluttau omua händiä. // Kuva: Heini Karjalainen

Karjalan Kielen Seuran uuzi aigazen lapsienkazvatandan projektu on ruvennuh pyörimäh raviezeh. Jo läs sadua lastu on yhtynyh kevätopastundukavven 2019 aijan seuran joga nedälii piettävih karjalan kielen kerholoih. Kerholoi ohjuau kierdäi opastai Jelena Kurki, kudai pagizou livvinkarjalakse, da se on hänen muamankieli. Kurki ruadau opastajannu sežo seuran loittonopastuseksperimentas. Yhtesruavos on viizi jovensuulastu päivykodii: Gävlenlinnan, Marjalan, Niinivaaran, Tarpojan da Tuulikandelehen päivykoit. Enimät kerholazis ollah eziškolaniekat, ga yhtelläh vuitti kerholois on tarkoitettu sežo nelli- da viizivuodehizile lapsile.

Kerholoin printsipannu on toimindalline kielenopastus. Karjalan kieleh opastutah ruandan da kižan kauti, da nenga sit lapset opastutah kieleh läs huomuamattah. Sie matkitah lapsen luonnollistu kielenopastundan protsessua. Tänä keviän karjalan kielen kerhot ollah ruattu kahten tieman pohjal. Vuitti kerholois on mennyh nimel “Mualuammo da pagizemmo karjalakse” da vuitti Kižat-nimel. Mollembis kerholois on suitettu lapsien passiivistu da aktiivistu karjalan kielen sanastuo. Lapset ollah sežo opastuttu sanomah karjalakse lyhyzii virkehii. Joga kerdua mollembas kerhos on olluh oma tiemu, kuduah on kerätty sih kuulujua sanastuo da piendy virkehty.

Karjalan kielen ližäkse mualuandukerholois on opastuttu piirustamizen da mualavuksen eriluaduzeh tehniekkah da perusterminöih. Lapset ollah tuttavuttu värilöih da värilöin vivahtuksih sego opastuttu käyttämäh kirjutindu, flomasterua da kistii. Kerholazet ollah ezimerkikse opastuttu piirustamah da mualuamah talvilinduloi. Yhtelaigua hyö ollah kuunneltu karjalankielizii suarnoi da runoloi linduloih näh. Lapsile on roinnuh iluo sit, kui hyvin hyö ellendetäh karjalakse, kerran karjalan kieli on suomen lähin sugukieli. Yhtes opastajanke kerholazet ollah duumaittu suomen da karjalan kielen sanaston yhtehizii da eruojii kohtii...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat