Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalankielini leiri Piäjärveššä

Koululaiset ta ruavahat ohjuajat Kiestinkistä, Sohjanankošelta ta Piäjärveštä tavattih toini toista karjalaisešša leirissä kešäkuun alušša. Leirin pitimä toista kertua Piäjärven Karjalaisešša pirtissä. Onhan hyvä mieleštä, kun nyt on mahollisuš pityä karjalaisie tapahtumie omissa tiloissa.

Tuttavuštumisen jälkeh mukava ohjelma jatku. Šiinä oli muasteri-luokkija, kumpasie piettih käsityömuasterit, karjalan kielen tuntija, piirileikkijä, karjalaisie arvautukšie, kyykkä-pelin kilpailuja.

Piäjärviläini käsityömuasteri Lidija Logutova opašti kutomah vakkoja vanhah tapah, a Zinaida Ust’ugova Sohjanankošelta näytti, kuin kartatah villua ta kesrätäh lankua rukilla. Šiitä kaikin mielelläh reisseltih kutomah kankašpuilla.

Karjalan kielen tunnilla oli eri-ikäsie koululaisie – enšimmäisešta luokašta Šohjanankošelta kahekšanteh luokkah Piäjärveltä. Oppiteemana oli pereh. Lapšet kerrottih, missä eletäh, kuin heitä kučutah, missä opaššutah.

Šyömisen jälkeh pelasima kyykkyä, šielä ohjuajana oli Piäjärven koulun opaštaja Marina Kirilina, a Sohjanankošen naiset Jelena Ligotskaja ta Nina Grigorjeva näytettih uutta mölkky-pelie, šeki oli mukava.

Enšimmäisen päivän ohjelman lopušša Piäjärven koululaiset melko taitavašti esitettih pieni Jäniksen mökki -näytelmä (ohjuaja Anni Vlasova), Kiestinkin leirilaiset luvettih runoja (ohjuaja Tatjana Koval’ova), Šohjanankošen “Lintuset”, heitä oli 13 henkie, laulettih ta tanššittih (ohjuajat Nina Grigorjeva, Jelena Ligotskaja ta Zinaida Ust’ugova). Tietyšti, kaikki lapšet käytettih karjalan kieltä.

Piirileikit ta kisat lisättih lämmintä ilmapiirie. Niihi mielelläh otettih ošua vanhemmatki pojat ta tytöt, vaikka alušta čuipoteltih. Piirileikkien vetäjänä ta šoittajana oli Katerina Kuranova, kumpani taitavašti innošti lapšie. Naini ruatau Piäjärven päiväkojissa musiikinohjuajana.

Leirin kaikki ošanottajat šuatih lahjoja, kumpasie varuššettih vierahat Šuomešta – Pohjois-Viena-šeuran pakinanvetäjä Kerttu Nurmela ta hänen čikko Helvi Alaviitala. Pohjois-Viena-šeuran avuššukšella tämä leiri hyvin onnistu ta myö olemma oikein kiitolliset täštä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat