Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyykkä on tulomašša Altain šeuvulla

Venäläistä gorodki-pelie pelatah Venäjän eri puolilla. Monet venäläiset peluajat tiijetän ni kyykkyä, šentäh kun kyykkä kuuluu gorodki-urheilun kilpailuih. KT:n Kyykkäliiton aktiivini toiminta on lisännyn pelillä šuurta mainehta ta kunnivuo.

– Meijän puoleh kiäntyy gorodki-urheulilajin kehittäjie eri puolilta Venäjyä, KT:n Kyykkäliiton johtaja Jevgeni Karakin šano. – Esimerkiksi, joukko karjalaisie kyykänpeluajie kävi täššä kevätkuušša Tymenissä, missä piettih Venäjän talviurheilukisoja. Šielä meikäläiset rahvaš näytettih kyykkyä ta opaššettih tapahtuman ošanottajie peluamah šitä.

Toiset kyykäštä kiinnoštunuot iče tullah Petroskoih ta käyväh kyykkäkentällä pelie kaččomašša. Näin luati ni Altain šeuvun Gorodki-liiton šihteri ta I:n luokan urheilutuomari Viktor Šapovalov. Mieš oli Petroskoissa työmatalla ta šamalla löysi aikua tuttavuštuo kyykkäh ta KT:n Kyykkäliiton toimintah.

– Mie tiijän kyykäštä jo ammuin, Viktor Šapovalov kerto. – Meilä Altailla gorodki-peli on kehitetty hyvin. Vuotena 2013 myö pitimä lapšienkilpailuja, kumpasih otti ošua 13 lašta. Šeuruavana vuotena meijän lapšet voitettih Yleisvenäläisissä kilpauiluissa Nižni Novgorodissa. Gorodki-pelie meilä pelatah lapšet ta aikuhisetki.

Kyykkyä Altain šeuvulla vielä ei pelata. Viktor Viktorovič ajattelou, jotta piäšyynä on še, jotta heilä ei kašva koivuja. Pualikathan ta kyykät luajitah juuri täštä puulajista. Mieš kyšy neuvuo Karjalan Kyykkäliiton muasteriloilta šiitä, voipiko luatie kyykkävehkehie toisešta puušta ta mitein ne toisešta puušta luajitut pualikat vaikutetah pelin tulokših. Viktor Šapovalov otti ošua petroskoilaisien kyykänpeluajien harjotukših ta ičeki heitti pualikkoja. Mieš on hyvin kiinnostun kyykäštä ta šuunnittelou kehittyä pelie omalla alovehella gorodki-pelin rinnalla.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat