Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Uhtuon karjalaisien juhla Kalevalan kankahilla

 Uhtuon karjalaisien juhla Kalevalan kankahilla

Kešäkuun 8. päivänä Kalevalašša vietettih perintehellini Uhtuon karjalaisien pruasniekka. Tänä vuotena juhla piettih Uhtuon kalamiehet -nimellä ta še keräsi äijän vierašta lähikylistä, Koštamukšešta ta Šuomešta.

Pruasniekan järještäjinä oltih Kalevalan kulttuuritalo, etnokulttuurini Kalevalatalo-keškuš ta piirin hallinto. Piäpartn’orina oli Uhut-šeura-kanšalaisjärještö, mi toteuttau Meitä yhistäy eepossa -projektie.

Uhtuon kalamiehet -juhlan monipuolini ohjelma kešti huomenekšešta iltah šuaten. Še taričči kisoja ta kilpailuja, konserttija ta huvija eri makuh.

Pruasniekkapivot alettih urheiluohjelmašta Kalevalan stadionilla. Šiinä piettih kyykkäpelin kilpailut Karjalan tašavallan urheiluministerijön mal’l’ašta, kumpasih otti ošua 11 joukkuo. Parahakši piäsi Kičut-joukko. Urheilukeškukšešša oli järješšetty yštävyšottelu Šuomuššalmen ta Kalevalan lentopallojoukkojen välillä, min voittajakši tuli yštävyš.

Kulttuuritalon luona oli järješšetty käsityömuasterien töijen jarmankka, missä šai oštua mattoja, tuohiesinehie, suveniirija. A muasteri-oppiloissa vierahie opaššettih luatimah Kalevala-eepossan šankarija. Haikol’an Ort’t’o Stepanovin šiätijön esittämä Etnotyyli-musejokenttä kiinnošti omaluatuisuollah. Šiinä šai tuttavuštuo meijän ämmöjen pukuloih ta jalaččiloih, a nuoret käsityömuasterit kuvottih pienie mattoja kuklataloja varoin.

Kulttuuritalon etušalissa toimi Yštävyön istorija -valokuvanäyttely. Šiinä oli esitetty Kalevalan piirin ta Šuomuššalmen kunnan 30-vuotisen yhteistyön vaihiet.

Merkkipäivällä omissetušša juhlakonsertissa Kalevalan piirin johtaja Valentina Bulavtseva ta Šuomuššalmen kunnan piälikkö Erno Heikkinen paistih monivuotisen yhteistyön merkitykšeštä. Virkamiehien pakinojen jälkeh kaččojat lämpimäšti otettih vaštah Kalevalan, Koštamukšen ta Šuomuššalmen luomiskollektiivien esitykšie. A Valentina Saburovan ohjuaman Kalevalan rahvahanteatterin Kylän höperöt -spektakli tuaš näytti artistojen neroja.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat