Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šipainiekku kyzyy kaheksua

Šipainiekan pastanduvideo löydyy youtubes “Karelian pie ‘kalitka’: master’s work” – nimel. Muasterinnu on “Oman Muan” ruadai, Karjalan Kielen Koin da Nuoren Karjalan aktivistu Natalja Antonova.

Čomua livvinkarjalua Videlen alamurdehen jävähtyksenke kuuluu kinozes. Sidä murrehtu paistah keskenäh Nataljan kois Vieljärvel mindäh sendäh hänen vahnembat muututtih täh kyläh vuvvel 1975, konzu hävii Ruokosken kylä, kudaman paginkielen tiedomiehet luokitetah Videlen alamurdehen joukkoh. Šipainiekkoi pastetah Antonovien perehes joga pyhiäpäiviä. Natalja sanelou mielihyväl:

– Ylen äijäl suvaičen pastua šipainiekkua dai puaksuh pastangi kui Vieljärvel, mugai Petroskoil. Sih maguh nikonzu en terstavu, suvaičen ylen äijäl syvvägi. Ihan pienenny, sie onnuako vie ni školah en käynnyh, pyhinpäivin huondeksil ainos pyörimmös Daša-buaboin rinnal. Hyvin mustan, kui häi ajeli kuorii da hil’l’akkazin hynhetti. Suurii kuorii ajeli, minä jo pienembikse kuito ajelen. Minul andoi vai pieksiä mal’l’azeh kannatekset da jäičät. Sit voidelin niilöil šipainiekoin piälykset enne päččih panendua. Segi ezmäi oli minun ruadovuitti. Oligo hyviä mieldy, konzu buaboi andeli minule sen ruavon pidiä! Sit loittonsah kačoin, kui häi piirailabjal azetteli šipainiekat päčin pohjale da vuotti räkityndiä. Minä silloi smietin, ku se on kaikis jygevin ruado – azettua šipainiekat yksitellen päčin pohjal. En usko nikedä da nikonzu, buito proutivn’oil pastetun šipainiekan magu on yhtenmoine kui päčinpohjan. Senbo minä tiijän, vuozikymmenii pastan jo iče. Enzimäi päčin lämmittyy viet hiilet rehendyksekse päčin suuh, pyhkit päčin pohjan viluh vedeh kastetul  havul, sitbo  äski azetat šipainiekat. Konzu otat päčispäi, vieldät käil šipainiekan pohjan, sie toiči havu libo pieni hiilyt sorduu. Sit voijat herotul voil. Duuhu seizou kaikel taloil. Nenäh tulou savuzel, hiilel da päčil – oman koin duuhu. Buaban lähtiettyy šipainiekkoi pastoi muamo, minä opai avus olin. Sie jo kakut survon, suurimat pieksän, yhtistän, voijan. Mustan, kui ainos pokoroičin muamua andua minule sidä piirailabjua kädeh. Ei yksi šipainiekku kumualleh meni kuni sain neron hyvin azetella niidy riädyzeh päčinpohjal. Muamo ainos nevvoi: älä tavoita šipainiekkua kumaittua, sebo on pokoiniekakse. Nygöi päčinlabju on jo minun käis...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat