Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kellojen šoitto kuulu Vuonnisen yllä

Vuonnisešša tapahtu merkittävä ta tärkie tapahtuma: kešäkuun alušša kylän Pyhien Makkovein časoun’ah ašetettih kirikkökellot.

Kešäkuun 9. päivänä Petrun ta Puavilan šeurakunnan pappi tuatto Jevgeni pyhitti kolme kelluo. Šen jälkeh ne ašetettih časoun’an kellotornilla.

Vuonnisen Pyhien Makkovein časoun’a oli rakennettu uuvveštah ta pyhitetty vuotena 2013. Šiitä lähtien paikalliset rahvaš moničči šanottih šiitä, jotta časoun’alla pitäy ašettua kelloja. Kyläštä löyty aktivistija, ket piätettih toteuttua tämä ideja. Aleksandr ta Vasili Jegorovien perehet šekä Vladimir Uvarov ilmotettih varojen keruušta kirikkökellojen valamiseh ta ašettamiseh. Rahoja kerättih koko mierolla. Apuo tuli Piiteristä, Kalevalašta, Koštamukšešta, Borovoi-kyläštä, Jyškyjärveštä, Jaroslavlin alovehelta šekä Vuonnisen eläjiltä. Časoun’an oven viereh ašetettih lauta, kumpaseh kirjutettih lahjottajien nimet. Enšin šuunniteltih valua yksi kello, ka kerättyö rahua riitti kolmen erikokosen kellon valamiseh. Kellot valettih Jaroslavlin alovehen Šuvalovien veikkojen kellotehtahalla. Kellojen matka Vuonniseh kešti yli 1200 kilometrie.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat