Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

On opaššettavua, on opaššuttavua

Karjalan tašavallan Kanšallisukšien välisen resurssikeškukšen johtaja Anna Mugačeva ošallistu XI Pohjosen kanšainvälisen forumin ruatoh, mi piettih Arhankelissa kešäkuun alušša.

Pohjoni kanšainvälini forumi on kenttä, millä käsitelläh ta tarkaššetah valtijollista kanšallisušpolitiikkua. Forumin ošanottajat kačottih kanšallisušpolitiikan nykyaikasie kyšymykšie, tuttavuššuttih eri kanšojen kulttuurih, löyvettih uušie partn’orija tulijien projektijen toteuttamisekši. Forumih otti ošua kanšalaisjärještöjen, kanšallisuš-kulttuurisien autonomijien, kylänhalličukšien etuštajie, ket ruatah kanšainvälisien šuhtehien alalla. Forumin aikana piettih opaššušseminarija, väittelyjä ta pyörie stola -issuntoja.

Forumi kešti viisi päivyä. Šen ošanottajat käytih Arhankelin eri laitokših, esimerkiksi, jevreijen Pohjosen tähti -kulttuurikeškukšeh, Azerbaidžanin diasporin tiloih šekä ajettih Severodvinskih, missä niise tavattih kanšalaisjärještöjen johtajien ta vallanelimien etuštajien kera.

Arhankelin alovehen kanšallisukšien välisien šuhtehien kyšymykšie käsittelijän neuvošton issunnošša Karjalan tašavallan Kanšallisukšien välisen resurssikeškukšen johtaja Anna Mugačeva kerto Karjalan tašavallan kanšalaisjärještöjen, bisnessin ta vallan yhteisruavošta oman järještön esimerkillä. Šeloššukšen aikana Anna Aleksandrovna mainičči Kanšallisen keittijön tuokšu -projektie, min partn’orina on Petroskoin kaupunkinhallinto, šekä kerto kanšallisien perehien paraatista, mitä pietäh Petroskoissa Kaupunki, mistä huaveilen -festivalin aikana.

– Mie olin Arhankelissa enši kertua. Tämä on oikein vierahanvarani šeutu, Anna Mugačeva kerto. – Kiitän forumin järještäjie šiitä, jotta šain mahollisuon olla šielä ta kuulla mukavista alottehista, mit on toteutettu Arhankelin alovehella ta mitä myö voimma toteuttua Karjalašša. Tapahtumašša löysin uusie yštävie, partn’orija ta mieleh šynty uušie idejoja. Nyt rupiemma yheššä valmistamah projektihakemušta Presidenttigranttijen šiätijöh. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat