Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vepsäläzet yhtistettih väit

Pidoh kerävyi vepsälästy Karjalan tazavallas, Piiterin da Voulogdan alovehilpäi. // Kuva: Irina Sotnikova

Piiterin Vidlan kyläs (ven’akse kylän nimi on “Vinnitsi” – toim.) 14. kezäkuudu piettih vepsäläzien alovehienväline konferensii.

Pidoh kerävyi vepsälästy Karjalan tazavallas, Piiterin da Voulogdan alovehilpäi. Kaikil heil ollah yhtet samat huolet da ruavot – kui pidiä elos vepsän kieldy da kui opastua sidä kazvajale polvele. Vepsäläzet ollah karjalazien lähimät heimovellet. Eniten vepsälästy eläy Karjalan tazavallas, ga pienembät vepsäläzien joukot ollah Piiterin da Voulogdan alovehil.

Konferensies vepsläläzet opastajat saneltih kui äijän da mih luaduh opastetah lapsile kieldy. Voulogdan alovehelpäi tulluh Ol’ga Smirnova da Vidlan školan opastai Gul’a Polivanova paheksittih, ku puaksuvin vepsän kieldy opastetah urokoin jälles, kerholois da joudaval aigua pajojoukkolois. Tähgi luaduh kieli hyvin tartuu lapsile piäh, ga parembi olis, ku vepsiä opastettas kui matematiekkua libo ven’an kieldy. Petroskoin valdivonyliopiston vepsän kielen opastai Ol’ga Žukova saneli, kui vepsän kieldy opastetah Karjalan tazavallas. Iče Piiterin alovehelpäi rodužin olii naine kehui nuorii vepsäläzii, ku tuldas opastumah Petroskoin universitiettah. Vai opastuspaikkua vepsäläzih nähte ei ole äijiä, pyrgijiähäi on äijy, sendäh on suuri konkursu.

Kanzallizen poliitiekan aižoi käzis pidäjät herrat saneltih, kui valdivo auttau vepsäläzii. Piiterin alovehen paikallizen haldivon da kanzoinvälizien yhtevyksien komitietan piälikkö Lira Burak saneli, ku heis abuu suajah vepsäläzet, inkeriläzet, vatjalazet, ingeroizet da Tihvinän karjalazet. Valdivonaine kehui uuttu Vepsän folklouran taloidu, kudai nostettih ei ammui Vidlan kyläh. Konferensien rahvas käydih kaččomas sidä. Kaksikerroksizes aiga suures talois voibi nähtä vepsäläzien ennevahnazii ruadobrujii, voibi ičelgi oppie midätahto ruadoneruo – hurstiloin kudomistu, tyttilöin ribuzis luadimistu, nieglondua da tostu naizien ruaduo...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat