Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#24 (1464)


 • #24(1464) | Lähtin minä LäkköilähOl'ga Ogneva
  Suvi-Karjalas, kahten suuren joven – Videlen da Šuojun – välil, loitomba suuris järvis da vezitielöis, pikkarazien lambiloin rannoil, mečän da peldoloin keskel on peittynyh kogonaine joukko piendy kylästy.

 • #24(1464) | Heimovellet   Natalia Gilojeva, Heini Karjalainen da Karjalan Liiton kodisivut. Karjalakse on kiändänyh Natalia Gilojeva
  Mennyt nedälil suovattan da pyhänpiän Hämienlinnas piettih Karjalaine kezäpruazniekku. Pruazniekkua on pietty joga vuottu alalleh vuvves 1949, da tänävuon sille rodih jo 71 vuottu.

 • #24(1464) | MatkustamineValentina Mironova
  Koli-sanan merkičysty arbaillah tässäh. Kolii ennevahnas sanottih “mustarinnakse”. Mustarinta-sana merkiččöy kondiedu. Kolin alovehel on olemas semmoine kivi, kudai mustoittau kondien piädy.

 • #24(1464) | KandurahvasNatalja Antonova
  Suomelas-ugrilazien rahvahien Muailman Kongressu pietäh vuvven peräs Estounies, Tartos. Tietois ollah sen päivät – 17.-19. kezäkuudu 2020.

 • #24(1464) | NäyttelyValeri Sidorkin
  Ammusista ajoista alkuan Karjala muanittelou luomisihmisie: taiteilijie, šäveltäjie, kirjailijie. A 93 vuotta takaperin tašavaltah kiinitettih huomijuo ni elokuva-alan ruatajat.

 • #24(1464) | MerkkipäiväNatalja Vorobei
  Karjalaisen folklorin tunnettu keryäjä ta tutkija Vieno Fedotova täyttäy 85 vuotta 28. kešäkuuta. Vieno Petrovna ruato Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa yli 40 vuotta. Naini oli niitä aktivistija, ket pantih rattahilla karjalan kielen opaššušta ta kanšalliskulttuurin kehityštä.

 • #24(1464) | šuomelais-ugrilaisetOl’ga Pekšujeva
  Tarton yliopiston kielentutkijat, Kipot ja kielet -projektin ošallistujat Miina Norvik ta Eva Saar tultih Karjalah tutkimah karjalan ta vepšän kielen erikoisukšie.

 • #24(1464) | HeimovelletTat’t’ana Torvinen
  Mari Elissä loppu kilpailu, min tulokšekši on miärätty šuomelais-ugrilaini kulttuuripiäkylä tulijakši vuuvvekši.
Partn`ourat