Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Heččul helizöy, Mal’l’al mälizöy…

D’elkul on kuulužu näbiel da čomal Pyhän Dmitrii Solunskoin časounal. // Kuva: Kuva on otettu: livejournal.com

Konas kondien tappajat

Pikkarazele Konale Heččulan tyves Oudoška oli andanuh hyvän ližänimen – Konas kondien tappajat. Se mugai ongi. Konan miehet tännesäh mečästetäh kondieloi.

1800-1900-vuozien vaihtujes rahvas kylispäi ruvettih siirdymäh elämäh huutoroile. Pienele uvvele eloipaikale, huutorale, annettih ižändän nimi.

– Kona ihan selgiesti on lähtenyh ižändän nimes, se on Konon. Pienen huutoran nimi. Ga yhtelläh dokumentoih on jiännyh vahnu kylän nimi, kudai on lähtenyh järven nimes. Järven rannal on olluh kylä, 1700-vuozien kylienluvettelus se löydyy nimel Mustu lambi, Čornaja lamba, kerdoi Irma Mullonen.

D’elkul – Pengisel’gy

D’elkul on kuulužu näbiel da čomal Pyhän Dmitrii Solunskoin časounal. Se seizou pyhän rosan keskel kylän agjas. Nikolai Andrejevič Rodionov on D’elkulan vahniman koin – Rodin talon – ižändy da kylän ainavo alalline eläi. Lähimäine susiedu eläy rosan tagan, Nehpoilan kyläs...

– Kylä pandih, vahnat rahvas, minä kyzelin, nečis oli, nygöi hengis ei ole, kylä oli enne nečie, mäin ual. Sit tänne ruvettih srojimah, mäile. A sanottih, täh azuttih, sendäh gu niityt ollah lähäl. Ennehäi ižändät piettih lehmii da heboloi. A tämä Mikkelähpäi se, niittyy on äijy. Da muadu. No muat azuttih, poltettih kaskie, vierdettih da kai, nygöi niilöis kohtis on jo puut. Kazvanuh on meččy. Enne oli kai dielot toizeh luaduh, sanou Nikolai Rodionov. – Talvel netäs Nehpoilas yksi eläy vie mužikku, dačniekku, Petroskoilpäi, häi kävyy tänne minulluo, da minä hänellyö. Talvel. Minä yksin elän.

– Eigo varaita?

– Varaittau, ei jo. Rahvahii varaittau, a zvierilöi ei varaita.

Tälgi kyläl ven’akse on ihan toine nimi – Pengisel’ga. Ven’ankielizen nimen mugah kylä ei olis ylen vahnu. Rahvashäi ruvettih eloittamah korgiembii kohtii, selläččylöi 1700-1800-vuozien vaihtujes, konzu ilmasto lämbeni.

Nikolai Rodionov ei voinnuh sellittiä eigo yhty, eigo tostu:

– Vot sidä en voi sanuo. Mindäh on Jelkul? En tiijä. I kiändiä en tiijä nikui. Ven’akse – Pengisel’ga.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat