Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Miškino-kylä muajilman kuulusakši

Šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä 2020 -kilpailun tulokšet ilmotettih Unčon kyläššä hiätapojen Suan pajrem –juhlašša. // Kuva: Margarita Pehkonen, “Karjalan Sanomat”

Kulttuurikylä-statussie tavoteltih Baškirijan marilaini Miškino-kylä šekä Viron Kihnun kunta, mi on Itämeren šuarella, ta Viru-Nigulan kunta. Kylien esittelyjen jälkeh arvoštelijakunta valičči Šuomelais-ugrilaisekši kulttuurikyläkši – 2020 marilaini Miškino-kylä.

Miškino on Baškirijan ainut kylä, missä šuurin oša eläjie (noin 70%) on marilaisie. Tulijana vuotena Miškinošša järješšetäh mahtavie kulttuuriohjelmie, kumpasien tarkotukšena on šuomelais-ugrilaisien kanšojen yhteistyön, kanšallisen identiteetin ta perintehien kehittämini. Niin, vuuvven 2020 kešäkuušša šielä pietäh kanšantanššin festivali, min polttopistehekši otetah marilaini tibirdik -tanšši. Heinäkuun 18. päiväštä alkuan – 1. päiväh elokuuta šuaten Miškinošša pietäh kanšainvälistä Folkloriada-2020-festivali.

Šuomelais-ugrilaisien kanšojen nuorisoliiton jäšenen Eda-Riin Leegon mukah, kilpailun arvoštelijakunnan valintah vaikutettih Miškino-kylän ainutluatuni tilanneh Baškirijašša ta tulijien kulttuuritapahtumien mukava ohjelma.

Miškino-kylän esittelyn luatija, kylän etuštaja Maksin Timeršin tovisti, jotta šuomelais-ugrilaisekši kultturikyläkši tulomini on šuuri pruasniekka heilä. Vet kyläššä šäilytetäh omua kulttuurie ta perintehie.

Kilpailun voittajan nimi oli ilmotettu Mari Elin Unčo-kyläššä pietyn Suan pajrem (Сӱан пайрем) -juhlašša, šentäh kun Unčon kylä on vuuvven 2019 šuomelais-ugrilaini kulttuurikylä.

Vuuvven 2019 loppuh šuaten Unčo-kyläšša pietäh monta teematapahtumua, mit on šuunnattu perintehellisen kulttuurin kannattamiseh.

Kulttuurikylien kulpailun loppuvaihetta kačottih ni lehtimiehet Karjalašta – “Karjalan Sanomien” toimittaja Margarita Pehkonen ta Respublika-tieto-toimiston piätoimittaja Irina Dobrodei.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat