Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#25 (1465)


 • #25(1465) | Kylän elostu   L'udmila Mehed
  Mennyt vuon “Oman Muan” sivuloil sai lugie, kui Suojärven piirin hyllätty Kuudamlahten kylä sai toizen eloksen. Vuvvennu 2017 kylän endizet eläjät da heijän lapset nostettih endizen kylän kohtah Pyhän Il’l’an časounan, azetettih kumardusristan da pandih kundoh kalmužiman. Tänävuon aktivistat kerättih den’gua internetan kauti da azuttih mustopaččahan Suurel Ižänmuallizel voinal surmattuloin omamualazien mustokse.

 • #25(1465) | NeroniemiElina Potapova
  Gennadii Tujulainen Priäžäspäi maltau harvinastu neruo Karjalas – enämbi kolmiekymmendy vuottu mies punou pajuvičois. Täh ruadoh Gennadii opastui iče, nygöi mies pidäy pajun punondan kursiloi lapsih niškoi Lastu-ruadopertis Priäžäs.

 • #25(1465) | Kylän elostuValentina Libertsova
  Kezäkuun 23. päivänny Alavozen čupun Vahnu Keskus -kyläs piettih Enzimäine Kylien ozat -festvuali. Mieli pidiä tädä festivualii joga vuotu vuorokkai Alavozes ymbäri olijois sammujis hieruzis tuli puolitostu kuudu tagaperin. Hierulois salbavutah školat da päivykoit, laitokset dai kluubat, muutetah linnoih erähät ristittyöt, toizet jiäjäh omih roindupaikkoih da vai atkalas kurketetah: eigo ole kunne mennä, eigo mil iččie ilaškoittua.

 • #25(1465) | IstorijaValeri Sidorkin
  75 vuotta takaperin, vuuvven 1944 kešäkuun 28. päivänä Karjalan rintaman šotajoukot vapautettih Petroskoi melkein kolmen vuuvven miehitykšen jälkeh. Ta jo heinäkuun 14. päivänä Petroskoin ašemalla tuli enšimmäini kuormajuna pohjosešta päin.

 • #25(1465) | NeroniemiElina Potapova
  Kandelehen iäni on tuttavu vikse kaikile karjalazile jo lapsusaijas. Ga kendelehel voibi soittua eri taboih da sen soitol voibi pajattua nygyaigazii pajoloigi. Sit, kui luadie kandelehmuuzikkua nygyaigazembi da eriluaduzembi, karjalazii muzikantoi opastettih kandelel soitandan kursiloil Suomen Kuhmos. Kursit piettih 25.-29. kezäkuudu Kantele-GO!-projektan hantuzis.

 • #25(1465) | PeriodikaOlga Smotrova
  Kindahan kylän mužikat ollah kuulužat kogo Karjalas. Heijän mielettömytty ainos nagrettih da zuakkunoi heih nähte siirrettih polvespäi polveh. Periodika-julguamos on piässyh ilmah Zuakkunat-kniigan kolmas painos karjalan da ven'an kielel. .

 • #25(1465) | KalevalaNatto Varpuni
  Kešäkuun 24.-26. päivinä karjalan kielen opaštajat ta päiväkotien kašvattajat, ket käytetäh omašša ruavošša karjalan kieltä, keräyvyttih Kalevalašša piettyh teemaseminarih.

 • #25(1465) | kielikurššitUljana Tikkanen
  XVIII Vienankarjalan kielen ta kulttuurin kurššija piettih tänä vuotena Kalevalašša. Kurššija pietäh niissä paikoissa, missä šuau vielä kuulla karjalaista pakinua ta missä eletäh karjalaiset.

 • #25(1465) | Kanšallini politiikkaMaikki Spitsina
  Karjalan piämiehen rinnalla toimijan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien etuštajien neuvošton issunto piettih kešäkuun 25. päivänä Priäžän Elämä-etnokulttuurikeškukšešša. Tällä kertua keškuštelun piäkyšymykšenä oli karjalan kielen ta kulttuurin tilanneh ta kehittämismahollisuot Priäžän kanšallisešša piirissä.

 • #25(1465) | IstorijaArmas Mašin
  Aunukšen piirin šotaistorijua 1919-1944 -aihieni konferenšši piettih Aunukšešša 26. kešäkuuta. Kakši šotaistorijan tapahtumua koroštu konferenššissa – 100 vuotta Vitelen desantišta 27. kesäkuuta 1919 ta 75 vuotta Vitelen desantista 1944, mi tapahtu šamoin kešäkuun lopušša.
Partn`ourat