Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kindahan zuakkunat ei vahneta

Kniigan painosmiäry on 3000 palua

Kniigah kuuluu 26 zuakkunua Kindahan mužikkoih nähte. Pidäy mainita, ku vuvvennu 1973 da 2004 ilmah piästettylöis kniigois oli 22 zuakkunua. Uudeh kniigah lizättih nelli:  “Humalduttih”, “Mučoi”, “Bluaznat” da “Pyhäved’oi”.

Kniigan on kerännyh da kiändänyh ven’akse karjalan kielen da folklouran tutkii Aleksandra Stepanova. Enimät nämmis zuakkunois ollah ruokos Kielen, histourien da literatuuran instituutan arhiivas. Erähät zuakkunat on kirjutannuh rahvahis iče Aleksandra Stepanova. Tutkii kirjuttau kniigan allus:

– Enimät kniigan zuakkunat on kirjutettu audionnu vuozinnu 1970-1980 Vieljärves, Kolatselläs da niilöin ymbäristös, Anuksen piirisgi. On tekstoi, kudamat on kirjutettu bumuagal 1930-1940. Jälgimäzinny kolme-, nellikymmenen vuozinnu ruahvahas kirjutetut zuakkunat ei olla tävvet. 

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat