Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Šotaistorijua muisseltih Karjalašša

Karjalan tašavallan piämieš Artur Parfenčhikov luovutti Šammon kunnivomerkin šotaveterani Anatoli Ščerbakovilla (pakajamašša) Vitelen desantin 1919 muistomerkin avajaisissa. // Kuva: Marina Tolstih

Tärkeitä šotaistorijallisie tapahtumie oli viime netälillä Aunukšen piirissä. Ošallissuin niih järještäjien kučušta.

Aunukšen piirin šotaistorijua 1919-1944 -aihieni konferenšši piettih Aunukšešša 26. kešäkuuta. Šiih otti ošua istorijantutkijie Piiteristä, Petroskoista, Viipurista ta Joenšuušta šekä kotišeutututkijie, journalistija, kanšalaisaktivistija Petroskoista ta Aunukšen piiristä. Kakši šotaistorijan tapahtumua koroštu konferenššissa – 100 vuotta Vitelen desantišta 27. kesäkuuta 1919 ta 75 vuotta Vitelen desantista 1944, mi tapahtu šamoin kešäkuun lopušša. Nämä desantit oltih tärkeitä šotaoperatijoja miehittäjie vaštah kanšalaisšovan ta Šuuren Isänmuallisen šovan aikana. Piiteriläini professori, istorijan tohtori Jevgeni Bočkov ta viipurilaini šotakirjailija Bair Irinčejev šeloššettih näitä istorijan tapahtumie konferenššissa.

Aunukšešta jatkoma Viteleh, missä oli runšahašti ohjelmua 27. kešäkuuta. Šiih otti ošua Karjalan tašavallan piämieš Artur Parfenčikov. Pal’l’aššettih kakši uutta muistomerkkie – muistomerkki Vitelen desantin 100 vuuvven kunnivokši Luatokan rannašša ta kanšalaisšošan šankarien ta uhrien muistomerkki Vitelen kylällä. Kumarrušristi pyhitettih muistomerkin vierellä.

Juhlallisukših ošallistu 94-vuotini šotaveterani, everšti Anatoli Ščerbakov, kumpani tuli Aunukseh Kurskin kaupunkista. Hiän otti ošua Vitelen desantih ta vapauttamiseh 1944. 

Konferenšših kuulu tulokšekašta kanššakäymistä, uušie tuttavukšie, uušie idejoja. Kiitokšet Petroskoin yliopistolla, mi järješti ohjelman, ta Karjalan tašavallan kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijöllä, mi autto konferenššin järještämistä.

Tärkietä on jotta paikkakuntalaisie, aunukšelaisie ihmisie, toisien lisäkši nuorie ošallistu šotamuistuo vualivih tapahtumih Aunukšešša ta Viteleššä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat