Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#27 (1467)


 • #27(1467) | TutkimusValentina Mironova
  Ei loitton Petroskoispäi (50 kilometrii Karjalan piälinnas suvipuoleh) Ivin joven rannoil seizou Ladvan kylä. Tänäpäi sie eläy läs 2 000 ristikanzua, enimytten kaikil ollah omat koit. Ladvan kylän rahvas suvaijah da täytty vägie kunnivoijah omua kieldy da omii perindölöi.

 • #27(1467) | Kylän elostu
  Joga ristikanzal on mustamal ristittylöi, kudualoi häi kunnivoiččou, suvaiččou libo muite mustau, kudamis himoittau mustella da sanella. Toinah ei joga toine ruohti kirjuttua moizis mustamal olijois rahvahis, ga minä panen sille allun. Tämä kerdomus rodieu Porajärven kylän 1950-1970-luvun tundiettulois eläjis.

 • #27(1467) | NäyttelyValeri Sidorkin
  Omalla rannalla -ekspositijo toimiu Petroskoin näyttelyšalissa. Näyttelyššä on esitetty Karjalan käsityömuasterien ammattikunnan jäšenien töitä.

 • #27(1467) | Kylän elostuElina Potapova
  Nuožaven kirjaston seinis ruadau muzeiperti, kuduadu toiči sanotah karjalazekse gorničakse. Muzeipertih on pandu kačeltavakse XVIII-XIX-luguloin vehkehet -ozuttelu. Nämii ezinehii kirjaston ruadai Alina Gapejeva on keriämäs jo läs kymmendy vuottu.

 • #27(1467) | Kylän elämäAlevtina Lesonen
  Tänä vuotena Kalevalan piirin Kuušiniemi juhliu 70-vuotispäivyäh.

 • #27(1467) | Kanšallini politiikka
  Karjalan tašavallan kanšallisen politiikan ministerijö kuččuu tašavallan eläjie ta vierahie ottua ošua Karjalaini kruuga -aktijoh, mi pietäh elokuun 9. päivänä.

 • #27(1467) | UudistuElina Potapova
  Suomes piäzi ilmoih Kui vaihtui kieli Vieljärves -kniigu, kuduas ollah Irina Čakkojevan da Martti Penttozen kyzelyt. Kniigan tarkoituksennu on kaččuo, kui karjalan kielen tila on muuttunuh, midä muamankieleh nähte duumaijah rahvas da paistahgo sil nygöi.

 • #27(1467) | Luonto   Anastasija Bodenčuk
  Karjalašša tuaš ruvettih tutkimah, äijänkö marjua kašvau mečäššä. Tašavallan monet eläjät ta laitokšet tahotah šuaha vaštauš tähä kyšymykšeh.
Partn`ourat