Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Oma ranta innoššuttau

L’ubov’ Malinovskaja esitti Karjalaini čäijynjuonta -kuklakompositijon // Kuva: vk.com/gvz_ptz

Näyttelyn nimi on simvolini. Vet meijän käsityömuasterit omakšuttih rahvahan vanhoja perintehie ta käsitöitä ta nyt “omalla rannalla” luuvvah omie kaunissuštöitä. Muasterija innoššuttau meijän pohjoisluonnon kaunehuš ta ihmiset, kumpaset šiinä eletäh: karjalaiset ta vepšäläiset, Oneraniemen ta Puudožin eläjät, šuomelaiset ta pomorit.

Omalla rannalla -näyttelyššä on esitetty käsityömuasterien uušie erilajisie ta erityylisie töitä. Monet niistä on omissettu karjalaisilla perintehillä. Niin, kutoja Tatjana Jušina Alavoisen pos’olkašta valmisti Karjalaini laulu -maton, a aunukšelaini šavenvalaja Roman Leontjev luati keramisen Luatokka-čäijyserviisin. Šamoin näyttelyššä on monta työtä, kumpasie valmissettih petroskoilaiset käsityömuasterit. 

Näyttelyn šuuren ošan ottau tunnetun petroskoilaisen taiteilijan, šuunnittelijan, käsityömuasterin Irina Porošinan pukujen kokoelma. Šiinä on esitetty naispukuja Kalevala-šarjašta ta uuši, tänä vuotena ommelty Emäntä-puku.

Omalla rannalla -näyttelyššä on ni kollektiivisie töitä. Esimerkiksi, mahtava ta kaunis šeinäpannoo, mi ommeltih Kontupohjan Tilkkaelämä-klubin käsityömuasterit petroskoilaisen taiteilijan Vladimir Fominin kuvien mukah.

Tuttavuštuo Omalla rannalla -näyttelyh voit heinäkuun loppuh šuaten.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat