Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Tulouko hyvä marjavuosi?

Tänä kešänä mussikkua tulou vähän

Jotta einuštua, hyväkö marjavuosi tulou, tietomiehet valitah tutkimušpaikkoja kuušikoista, männiköistä ta koivikoista, missä on mussikka- ta puolukkapenšahie. Valituissa paikoissa tietomiehet luvetah, kuin monta marjua on nelijömetrillä. Karjalan tietokeškukšen meččäinstituutin tutkijat šanotah, jotta monešša paikašša, missä pitäis kašvua marjua, tänä vuotena marjua ei tule.

Mussikan ta puolukan kukinnan aikana tutkijat niise käytih meččäh ta luvettih kukkie, niitäki oli vähempi, mitä viime vuotena. Tietomiehet šelitetäh, jotta šyynä on paha šiä ta kovat tuulet.

Tietomiehet voijah einuštua marjašatuo šeuraviksi vuosiksi. Šitä varoin pitäy tiijuštua, hyvinkö kašvetah puut šiinä mečäššä mittaen niijen levehyš ta korkevuš. Tutkijien šanojen mukah, još puut kašvetah hyvin, niin še merkiččöy, jotta täššä paikašša on hyvä ekologija ta šentäh marjatki ruvetah kašvamah hyvin.

Meččäresurssien tutkimukšie ei pietty 1990-luvulta. Nyt kiinnoššuš näih tutkimuksih uuvveštah kašvau. Paikalliset eläjät ta laitokšet, kumpaset kerätäh marjoja, tahotah tietyä, mimmoni tulou marjašato. Nyt tietomiehet tutkitah, mitein marjan kypšymiseh vaikuttau mečän hakkuamini ta ilmašton muutokšet. Jotta einnuššukšet oltais tarkemmat, pitäy järještyä näitä tutkimukšie noin kymmenen vuotta.

Ka jo voipi šanuo, jotta tänä kešänä mussikkua tulou vähän.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat