Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Čäijy vahvistau yhteistyötä

Čäijyfestivali alko kiinalaisen delegatijon vierailušta Kižin šuarella heinäkuun 18.-19. päivinä. // Kuva: Igor’ Georgijevski

Festivalih otti ošua Karjalan tašavallan, Vologdan alovehen, Krasnodarskin šeuvun ta Kiinan 12 čäijyfirmua. Toimenpito oli järješšetty KT:n piämiehen Artur Perfenčikovin alottehešta Kiinan ta Venäjän yhteistyön kehittämisen rajoissa. Omašša tervehyšpakinašša Karjalan piämieš kiitti Kiinan ta Venäjän partn’orija šekä muissutti pruasniekan vierahilla Venäjän vanhoista čäijyperintehistä. Niin, horšmačäijyö juotih vielä Iivana Julman aikana ta še čäijylaji oli šuosittu Europaššaki.

– Ušon, jotta tämäntyyppisie juhlie järješšämmä Karjalan kaupunkiloissa ta kylissä iellähki, KT:n piämieš šano.

Petroskoin Čäijyfestivalih ošallistu Kiinan kakši šuurinta čäijynvalmistajua. Niistä KT:n piämiehellä kerto Uišan’-kanšallispuiston hallinnon etuštaja Ten Tsz’an’min. Hiän lisäsi, jotta festivali vahvisti Karjalan ta Kiinan Futsz’an’-muakunnan yhteisruatuo. Karjalan yritykšet ta bisnessimiehet kyšeltih kiinalaisilta, mitä hintoja ta tuottehie hyö taritah.

Jarmankan aikana vierahat maisseltih horšma-, pakkuli- ta ankervačäijyö šekä makijaisie ta kačottih kiinalaista čäijyseremonijua.

Kahella lavalla esiinty paikallisie folkloriryhmie. Erikoisvierahana oli Kiinan Pekinin valtijollisen oopperan solisti Li Säofen. Petroskoilaisien mukah kiinalaiset laulut ollah ylen ihmetyttäjie ta rauhottajie.

Festivalin vierahat ošallissuttih ni arpajaisih, kumpasien piälahjana oli vuuvven čäijyvara.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat