Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyyhkyni: rauhan simvoli tahi lentäjä rotta?

Kyyhkyset ei olla ihan vijattomie lintuja kaupunkilla ta ihmisellä.

Koštamukšen 64parallel.ru-nettilehteh tuli kirjani yheltä lukijalta:

“Kaikki halukkahat šyötetah lintuja avonaisissa paikoissa ihan tarkaštamatta. Kyyhkysien miärä kašvau joka vuosi. Miun talošša niitä šyöttäy yksi eläkeläini. Tällä keinoin hiän muanitti jo kokonaisen lintuparven. Monet kyyhkyset vietetäh aikua miun parvekkehella. Kaupunkissa pitäy tašottua sinantrooppisien* lintujen miäryä, paikallisvaltojen elimien on pakko luatie šemmoni piätöš.”

Pitäy heti šanuo, jotta myö emmä löytän ihmisie, kenen tehtävänä ois kyyhkysien miärän tutkimini ta tašottamini. Luonnonlintujen miäryä ei tarkaššeta Koštamukšen kaupunkipiirin hallinto, eikä Federalisen käyttäjien oikeukšien puolistamisen ta ihmisen hyvinpärjyämisen tarkissušpalvelun hallinto (Rospotrebnadzor), eikä Koštamukšen eläinliäkintäašema.

Kyyhkyset ei olla ihan vijattomie lintuja kaupunkilla ta ihmisellä. Lintujen uloissukšet ollah oikein polttajie. Konša ne šatutah rakennukšien, muistopaččahien ta autojen pinnalla, niin pilatah niijen ulkonäkyö šekä “šyyvväh” rakennušainehie. Šen lisäkši kyyhkyset ollah ihmisellä vuarallisien šairaukšien kantelijie. Linnušta voit šuaha šemmosie tarttujatautija kuin: popukaijakuume (hlamidija), lintuflunssa, salmonelloosi, šienitautija ta muita.

Koštamukšen eläinliäkintäašeman johtaja Julija Fedosejeva kerto, jotta lintuflunssan proplema on tosi tärkie Venäjällä. Šentäh joka vuosi spesialistit tutkitah ta arvoššetah tautisuutta Venäjän kaupunkiloissa, toisien lisäkši ni Kostamukšešša. Kivenlouhijien kaupunkissa tilanneh on rauhallini, lintuflunssua ei ole vielä löyvetty.

Viime vuotena Kostamukšen eläinliäkintäašemalla tuli ilmotuš kyyhkysien joukkotuhošta – kaupunkilaiset löyvettih lintujen kahekšan nautehta ta pöläššyttih. Onnakko asientuntijat šuoritettih tutkimukšie ta šelveni, jotta lintuflunssa ei ollun joukkotuhon šyynä. Višših, lintuja myrkytettih kyyhkysien vaššuštajat.

Juristit kiinitetäh ihmisien huomijuo šiih, jotta laki kieltäy lintujen ampumista ta myrkyttämistä. On lajillisie ta tehokkahie keinoja, kumpaset autetah tarkaštua kyyhkysien miäryä: pitäy vain luuvva šemmosie oloja, kumpasissa linnut ei šuaha šikeytyö niin aktiivisešti. Šitä varoin ihmisien pitäy lopettua kyyhkysien šyöttämistä, on varma Koštamukšen luonnonšuojelualovehen tietoruataja Juri Krasovski. Täštä kyyhkyset ei käršitä, nälkä niitä varmašti ei uhkua, ka ne ei ruveta enyä šikeytymäh niin aktiivisešti.

Mukavie faktoja kyyhkysistä luve Oma Mua -lehen šivuilta

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat