Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuoret huaveilijat

Young dreamers -ryhmän ošanottajat Arina Remšu (takarivissä vaš.), Kristina Kozlovskaja ta Tatjana Bel’ajeva (eturivissä) Kalevalan kulttuuritalon šalissa. // Kuva: vk.com/young_dreamers1

Luokkatoverit Arina ta Tatjana opaššutah Kalevalan keškikoulušša. Vuuvven piäštä nämä kakši tyttöyštävyä jo piätetäh koulu. Neitoset tykätäh omua ryhmyäh. Hyö šanotah, jotta koulun lopetettuo jatetah mieliruatuo.

Tatjana tahtou piäššä opaštumah Petroskoin musiikkiopistoh, missä jo toisella kurššilla opaštuu Kristina. Arina tahtou piäššä opaštumah Petroskoin valtijonyliopistoh talouven tahi yrityšjohtamisen alalla.

Kaikki tytöt piätettih Kalevalan musiikkikoulun. Arina opaštu pianoluokašša, Kristina ta Tatjana kanteleluokašša. Musiikkikoulun lopetettuo neiččyöt peruššettih oma Young dreamers -musiikkiryhmä.

Ryhmän enšimmäistä esityštä tytöt hyvin muissetah, šentäh kun juuri täštä päiväštä alkuan hyö ymmärrettih: heijän laulut ta musiikki miellytetäh rahvašta, varšinki nuorisuo. Niin neiččysillä šynty yhtehisie tarkotukšie: kehittyä omie musiikkikykyjä, kirjuttua helppoja ta šelvie lauluja, opaštuo šoittamah toisilla šoittimilla.

Nykyjäh tytöt šuatetah šoittua kantelen kaikilla lajilla, kitaralla, ilmašoittimilla, pianolla, rumpuloilla, bassokitaralla, pienellä ukulele-kitaralla. Neiččysie miellytetäh nykyaikaset laulantatyylit, ka hyö koroššetah, jotta šuurella mielellä esitetäh ni karjalaista musiikkie. Tatjana iče kirjutti kakši lauluo, yksi on karjalan kielellä, toini enklanniksi.

Tytöt nerokkahašti šoitetah rahvahanšoittimilla, tahotah kehittyä omie kykyjä, opaštuo šoittamah toisillaki šoittimilla, kirjuttua uušie lauluja ta opaštuo karjalan kieltä. Neiččyöt tykätäh Karjalua ta omua kotimuata Kalevalua. Tulovaisuošša neitoset tahotah valmistua oma CD-levy.

Kolmen vuuvven aikana “Nuoret huaveilijat” esiinnyttih Koštamukšešša, Kalevalan piirissä ta Šuomen Oulušša. Kristina, kumpani nyt opaštuu Petroskoissa, aina staraiččou ošallistuo ryhmän kaikkih esitykših. Šeuruavana vuotena tytöt šuunnitellah lähtie Šuomen Kuhmo-kaupunkih.

Nämä nuoret, lahjakkahat, miärätietoset ta tarmokkahat tytöt peruššettih musiikkiryhmä, kumpani omilla nykyaikasilla karjalaisilla lauluilla voipi muanittua nuorisuo opaštumah karjalan kieltä, näyttyä kaikilla, mimmoni še on kaunis ta melodini. Tämä musiikkiryhmä ihan tovella on huomijon arvoni.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat