Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ahkera ruataja ta nerokaš urheilija

Vladimir Kakkojev ruatau rautatiellä jo 25 vuotta. Ennein hiän ruato Onegan traktoritehtahalla, ka šiitä tehaš joutu varattomakši ta Vladimir joutu eččimäh uutta työpaikkua. Niin mieš piäsi rautatie-laitokšella ta ruatau Petroskoin rautatieašemalla matkuštajajunien hoitajana.

Enši vuuvven mieš ruato varuštelijana – turvasi vaunut vejellä ta hiilellä. Šamah aikah Vladimir lopetti teknisen koulun kurššit ta häneštä tuli vaunujen tarkaštajai. Še oli uuši ruato miehellä. Hiän staraičči tutkie ta ymmärtyä vaunujen tarkaššukšen kaikkie šeikkoja, jotta löytyä vikoja aikojah ta ruttoh. Ruato jatku šiäštä riippumatta.

Kymmenen vuuvven piäštä Vladimir Kakkojevista tuli vanhin tarkaštaja-korjuaja, toisin šanoin – vuoron esimieš. Šiih päiväh Petroskoin rautatieašeman teknisen tarkaššukšen paikan koko toiminta oli muutettu. Laitokšešta luajittih Petroskoin vaunuvarašton jarrujen teštaušpisteh. Šen lisäkši vaunujen tarkistajat tarkissettih Moskovašta, Piiteristä ta muuvvalta tullehien junien vaunujen aluštua šekä testattih Petroskoista lähtejien junien jarruja.

Ruatopaikalla Vladimir F’odorovičie tunnetah kokenuona ruatajana ta vielä i hyvänä hiihtäjänä. Hiihtämiseh mieštä kiinnošti hänen appi, kumpani oikein tykkäsi hiihtyä. Nyt Kakkojevie pietäh korkietašosena urheilijana.

Varmašti kaikki karjalaiset tykätäh hiihtyä. Vladimir Kakkojev aina ošallistuu hiihtokilpailuih Rautatien hiihtäjien joukošša. Viime vuotena viijen kilometrin hiihtokilpailuissa Ufa-kaupunkissa hiän piäsi kolmannella šijalla omašša ikäluokašša. Tänä vuotena T’umenissa pietyissä hiihtokilpailuissa Kakkojev nousi toisella šijalla. Mieš ottau ošua ni hiihtopruasniekkoih, kumpasie pietäh Murmanskissa, Kirovskissa ta Petroskoissa.

Vladimir Kakkojev on karjalaini. Hänen heimolaiset tuaton puolelta elettih aikoinah Mujejärven piirin Repol’an šeuvulla. Heijän šukunimenä oli Kakkonen. Šovan aikana tuo raja-aloheh oli šuomelaisien vallašša. Miehittäjien karkottamisen jälkeh paikallista rahvašta šiirrettih Segežan piirih, missä pereh joutu muuttamah omua šukunimie Kakkojeviksi

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat