Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kirvehen päivä Koverissa

Enšimmäistä kertua “Kirvehen päivä” oli vietetty viime elokuušša Nurmoilu-kyläššä, mi kuuluu Koverin kyläpiirih. Ka piäšy Nurmoiluh ei ole helppo ta pruasniekka piätettih šiirtyä Koverih, mi on federalisen autotien lähellä.

– Koveri on meččäpos’olka. Kylä šai oman nimen lähellä virtuajan Olonka-joven mutkan mukah. Ka iče še mutka muissuttau koverua kirveštä. Meččäpos’olkašša kaikki työt on šivottu kirveheh. Šentäh ei ole kummallista, jotta kyläpruasniekka šai Kirvehen päivä -nimen, korošti juhlan avajaisissa Aunukšen piirihallinnon johtaja Sergei Prokopjev.

Koverin istorija on šivottu Koverin meččäpunktih, mi oli peruššettu 1929 vuotena. Šovanjälkisinä vuosina kyläššä šovušša eli ta ahkerašti ruato monen kanšan ihmisie. Nytki, Koverin juhlašša, hyö pletittih “Yštävyön šeppeleh”, kumpani tuli juhlan simvoliksi. Pruasniekašša šai maissella ukrainalaisie varenikkija, kuulla valkovenäläisie lauluja, pyörie karjalaisešša kruugašša. Jokahini löysi mitä kaččuo, kuunnella ta ihailla.

KT:n kanšallisen ta alovehellisen politiikan ministerijön kantakanšojen kannatukšen ošašton johtaja Jelena Migunova onnitteli juhlaväkie pruasniekalla ta myönti pruasniekan järještäjillä ta kylän aktiivisilla ihmisillä Ministerijön kiitoškirjasie.

Pruasniekan virallisien avajaisien jälkeh kaikki halukkahat šuatih tuttavuštuo šauvakävelyn teknikkah. Petroskoin ScandiKarjala -šauvakävelykoulun etuštajat piettih muasteri-opin ta šiitä šauvakävelijät otettih ošua šauvakulkuh Koverin keškikatuo pitin.

Juhlan piäkentällä “Kirveš pilkkou – laššut lentäy” vietettih kilpailu, kumpasešša miehet näytettih omie neroja halkojen šahuamisešša, pilkkomisešša šekä pinomisešša. Yksi joukko rutompah lopetti tehtävän, ka toisella halkopino tuli korkiemmakši, niin jotta voitti yštävyš. Šamalla kentällä valittih parahie kirvehie ta vaštoja, kumpasie etukäteh valmissettih koverilaiset.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat