Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Konša taito ta luonto šuletah yhteh

Klassisen musiikin festivalin ideja šynty vuotena 2017 KT:n johtajan Artur Parfenčikovin pyritykšeštä. Toimenpivon järještäjinä ollah KT:n Kulttuuriministerijö, Karjalan valtijonfilarmonija ta Ruskeala-vuarapuisto. 

Festivalin aikana mieleh tuli John Keatsin kirjuttama “Oodi šatakielellä”. Enklantilaini romanttini runoilija tiesi, jotta pitkä elämä ei ole hänen kohtalo. Ka ihmisen elämän lyhyš ei harmittan runoilijan šieluo, vet taito ta luonto ollah ikuset ta šiinä on šuuri viihtymini ta ilo. Šinä ihanana päivänä, 10. elokuuta, luonto ta taito šulettih miula yhteh.

 

Festivali tuli šuuremmakši

Tänä vuotena festivali tuli monipuolisemmakši ta šuuremmakši. Šiih ošallištu yli šata artistua, kumpasien joukošša oli ei ainuoštah musikanttija, ka i teatteri- ta elokuvanäyttelijie.

Tapahtuman ohjelma kešti kolme päivyä. Festivali avautu 9. elokuuta. Še alko Enklantilaisešta yöštä, kumpasen aikana vierahat šuatih kuunnella nykyaikaista enklantilaista musiikkie šekä ihailla Karjalan valtijonfilarmonijan simfonijaorkesterin, enklantilaisen DJ:n Mr. Switchin ta Venäjän parahan kitaristin Dmitri Illarionovin yhtehistä esityštä.

Toini päivä ili Tähtien päivä keräsi merkittävie artistoja ta musiikkiryhmie viiještä muašta: Britannijašta, Armenijašta, Belgijašta, Venäjältä ta Valko-Venäjältä. Kuuntelijie vuotettih klassisen musiikin meštaritevokšet, ihmeytyttävät orientaliset šävelmät, kinomusiikki, muajilman crossover[1] ta ooperakilpailu kahen gigantin – Bolšoi ta Mariinski teatterien kešen. 

Festivalin loppupäivä oli omissettu Venäjällä pietyllä Teatterivuuvvella. Še päivä šopi perehlevolla lapšien kera, vet kävijät šuatih putkahtua ihmelliseh muajilmah muasteri-oppiloineh, teatterikulkuineh šekä piha- ta musiikkinäyttelyineh. Šiih ošallištu KT:n Kuklateatteri ta Kanšallini teatteri, Sergei Garmaš, Ad Liberum -teatterin näyttelijie ta muita. 

Miula onnistu käyvä festivalissa Tähtien päivänä, kumpasena kaččellešša kaunehimpie maisemie vieraš šai ihaštuo komieh ohjelmah ta monenmoiseh musiikkih. 

Toisen päivän ohjelma alko Water Music (Vesimusiikki) -konsertista. Ihan vuarapuiston šytämeššä, marmorakanjonin vesipinnalla kuulu Georg Friedrich Händelin šäveltämie tevokšie. Niitä esitti Marius Stravinskin (Britannija) johtama Karjalan valtijonfilarmonijan simfonijaorkesterin kamarijoukko. Iče en käynyn šiinä konšertissa, ka Ruskeala Symphonyn ryhmäšša mainitah šen erikoista ilmapiirtä. 

 

Loittoset, ka lähiset šävelmät

Orientalisen kulttuurin ihailijana miula oli šuuri halu käyvä Granatin väri -nimiseššä konsertissa. Armenijan klassisen musiikin meštaritevokšie esitettih Emmanuel Ovannis’an (duduk, švi-pilli), Armine Grigor’an (piano) ta Karen Šahgald’an (viulu). Konsertin nimi on simvolini.

– Granatti on tärkie simvoli armenijalaisešša kulttuurissa. Še kuvuau rahvahan yhtevyttä, kerto Karen Šahgald’an.

Konsertissa esitettih Komitasin, Aram Hačatur’anin, Eduard Bagdasar’anin, Georgi Saradžanin tevokšie.

Mie šanosin dudukin iäntä kimakakši ta kummallisekši, vet enšimmäisistä iäntehistä ympäristö puitto muuttu: aika šeisattu paikallah, pienet ta tavalliset asiet mänetettih oma merkityš, kyynälet kihottih šilmih.

– Monet armenijalaiset dudukistit šoitetah vain häissä ta hautajaisissa, a Emmanuel on nykyaikani dudukisti, kumpani matkuštau muajilmua myöten, lisäsi Karen.

Šuurempi oša kuulunuita tevokšie kuulu Komitasin tuotantoh. Niijen joukošša oli Cirani Car, Hoy Nazan, Antuni, Dle Yaman ta muita. Komitas (Soghomon Soghomon’an, 8.10.1869 – 22.10.1935) oli armenijalaini šäveltäja, kanšanmusiikin tutkija, kuoronjohtaja ta pappi.

– Komitasie pietäh Armenijan klassisen musiikin tuattona. Iče Claude Debussy šano häntä šen polvikunnan yhekši nerokkahimpie šäveltäjie. Komitas on tosi šuuri šäveltäjä, ka hiän ei nättän neruoh loppuh, šentäh kun hänellä on tragini kohtalo – elettyö rahvahanhävitäntyä nero läksi järeltä, šano Karen.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat