Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Lämpimät päivät Luatokan rannalla

Enšimmäistä kertua olin näillä paikoilla kolme vuotta takaperin ta nyt joka vuosi vuotan šitä aikua, konša niän tuttuja lampija, peltoja, šuarija, mäkijä ta maisemie.

 

Mimmosen tien valičet?

Sortavalan piirissä Luatokan rantua myöten kulkou yksi kaunehimmista teistä Karjalašša, šitä myöten ajau kymmenie autobuššija päiväššä ta šatoja turistie ihaillah Luatokan maisemien kaunehutta.

A tiet, kumpasista mie kerron, kuletah mänty- ta kuušimečissä. Šielä puut ollah niin korkiet, jotta kaitaset tiet melkein aina on varjošša. Šielä kuumanaki päivänä on raitis ilma, mi tuokšuu havulta.

Meččien jälkeh aletah kirjavat pellot. Heinäkuušša ne ollah vihriet, ruušuset, keltaset ta valkiet. Šiih aikah voit tuntie heinien ta kukkien tuokšuo, kuulla rašvakattien čirisömistä. Tien lähellä kašvau meččämanšikkua ta malinua, niin jotta iče voit kuvitella, miltä šilloin ilma tuokšuu.

Ennein talvišotua näillä peltoloilla oli šuomelaisie kylie, nyt niistä jäi vain talojen pohjie. Näillä paikoilla oli kovie taisteluja, kumpasista muissutetah monet-monituiset muistopaččahat kuin venäläisien, niin ni šuomelaisien kuatunehien muissokši.

Šemmosilla teillä harvoin niät autoja, ka polkupyöräilijällä ne hyvin paššatah. Tiet kuletan mäkijä ta šelkie myöten, ylöš nouštuo hetkekši šeisahut ta kačot, kuin meččä vihrieštä muttuu šinisekši, kuin kaunis järvi on šielä alahana ta montako šuarta šuau lukie täštä paikašta, ta siitä lennät mäještä alaš kovalla vauhilla. Pyörällä ajuas’s’a šuat nähä ta tuntie äijyä enemmän.

 

Retki-illat meččälampien rannoilla

Konša vietät koko päivä polkupyörällä, ni šiitä on niin hyvä yöpyö pienen meččälammin rannalla. Kešällä lammissa on lämmin vesi, voit uija šekä keittyä makieta čäijyö. Još olet hyvä kalaštaja, niin šuat kalaštua ahventa ta šuurempuaki kalua.

Oletko konšanih nähnyn kivipinoja šemmosien vesistöjen lähellä? Še on kiukua kenttäkylyö varoin. Šen šiämeššä pitäy polttua ropivuo nellä tai enemmän tuntie, a šiitä ašettua šuuri teltta, jotta kiukua olis šen kešellä. Ušotko vain ei, ka šemmosešša kylyššä löyly on šamoin hyvä ta kuuma, kuin tavalliseššaki. Kylyššä kylvettyö ta makieta čäijyö juotuo on aika lähtie muate. A šelkienä šiänä, konša taivahalla ei ole yhtänä pilvie, vuota kuni päiväni laškeutuu taivahanrannan tuakše, vet konša vielä niät šemmoista kaunehutta...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat