Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nuamoilu vedäy omah puoleh

Il’l’anpäivänny časounah lähtietäh Jurii Fomkin (Loginovoin-Ol’uskinoin jälgeläine), Klavdija Baranova (ei ole kandueläi), Svetlana Žestkova (Pepitajevoin jälgeläine), L’udmila Ankudinova (Anaškinoin rodu), Nina Jefremova (Ul’ašovoin rodu), L’udmila Sil’a // Kuva: Ol’ga Smotrova, “Oma Mua”

Nuamoilu on vahnu lyydinkarjalazien kylä Onieganrannikon piiris, se kuuluu Šuojun kylähaldivoh. Nuamoilu on kymmenes kilometris Matkači-kyläspäi da kolmes puolenke kilometris järvii myöte Koskisalmen kyläspäi.

Nuamoilu on Ukšjärven niemimua, enzi kerdua sih nähte mainittih pistsovois kniigas vuvvennu 1563 Suurlahten kylän ozannu. Nuamoilas elettih lyydinkarjalazet, nygöi heijän jälgeläzet, enimät kudamis jo ei malteta paista karjalakse, kävväh niemel kezäl, kohendetah omien vahnembien kodiloi, nostetah uuzii, pietäh ogrodoi. Lähes joga kois on oma kyly järvirannas da oma veneh, erähil – kaksin-kolmin. Nuamoilan eläjät maltetah kalastua pahuos pienyössäh.

Nuamoilan kyläpruazniekku on Il’l’anpäivy. Sinä piän kyläh kerävyy rahvastu, hyö pietäh sluužbu pikoi-pienes Pyhä Il’l’an časounas, niitetäh, mustellah endizii aigoi. Minä puaksuh kävyn Nuamoilah kalastamah, miellyin sih kohtah. Tänävuon puašimmos kyläpruazniekkah. Minuu otettih keräle kylän vardoiččijat velli da sizär Jurii Fomkin da L’udmila Sil’avkina.

Kuni hyö muatettih kartohkua, minä lähtin paginale Nina Andrejevna da Vladimir Aleksandrovič Jefremovoin kodih. Nina Andrejevna on Nuamoilan vahnimien roduloin – Uljašovoin da Lugovskoin – jälgeläine. Nuamoilan kandueläjien jälgeläzii eläy vaiku seiččemes talois. Dostalit ollah tulolazet, kylän pohjazeh ozah nostettih kooperatiivu...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat