Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Pohjosen Venetsijan uusi šilta on valmis

Jyškyjärvi on Vienan kaunehimpie kylie. Oša kylyä on manteren puolella, oša on šuarilla. Puiset rippušillat yhissetäh šuarie mantereheh.

– Enšimmäini rippušilta on rakennettu Jyškyjärveššä vuotena 1976 šen ajan kyväneuvošton johtajan Valeri Morozovin alottehešta, paikallini aktivisti Lidija Nikolajeva kerto. – Vuotena 2005 šilta korjattih ta kunnoššettih rahvahan kerätyillä rahoilla. Varua kerättih koko mierolla. Paikalliset äšen myötih poštikorttija, missä oli kuvattu kylän rippušillat. Šilloin poštikorttija piiruššettih Jyškyjärven koulun opaštujat.

Tällä kertua rahua Jyškyjärven rippušiltojen korjuamiseh on šuatu Paikallisien alottehien kannattamisohelman rajoissa. KT:n b’utžetista oli annettu 800 tuhatta rupl’ua. Jyškyjärven eläjät ta paikallishallinto kerättih vielä 250 tuhatta rupl’ua.

Onnakko yksikänä rakennušalan firma ei šuoštun luatimah šillan korjauštöitä, šentäh kun rahasumma on liijan pieni. Šilloin paikallishallinnon ruatajat piätettih luatie uuvvistamistöitä omin voimin. Rippušilta oli tunnuššettu korjauškelvottomakši jo puoli vuotta takaperin ta šiitä lähtien ihmiset varatah ylittyä jokie šiltua myöten.

– Šillan korjuamini on loppuvaihiešša, kerto Lidija Nikolajeva omalla šivulla VK-sosialiverkošša. – Šillan viimeni väli on luajittu viime netälillä. Nyt šuari ta manner on yhissetty. Tämä oli vuotettava tapahtuma kyläššä. Nyt Dobrininan šuarella voipi piäššä tätä šiltua myöten.

Jyškyjärviläiset kiitetäh rahottajie avušta, toisien lisäkši KT:n lakienluajintakokoukšen deputattie Maksim Vorobjovie, Slavmo-yhissyštä šekä Kala ja marja pojat -firmua. Heijän avutta olis ollun vaikie kerätä tarpehellista summua, näin on kirjutettu Jyškyjärven hallinnon ryhmän šivulla VK-verkošša.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat