Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Vepsäläzil on oigevus piästä eläkkehele aijemba

Mindäh vepsäläzet suadih oigevuksen piästä eläkkehele aijemba?

– Karjalan tazavallan vepsäläzet vuvves 2006 kuulutah Pohjazen vähäluguzien kandurahvahien joukkoh. Jälgimäzen rahvahanluvun mugah Karjalas eläy 3 423 vepsälästy. Hyö suajah ei vaiku Karjalan tazavallan abuu, ga federuallistugi. Se on kolme-nelli miljounua rubl’ua vuvves. Jälgivuozinnu nämmih den’goih kohendettih vepsäläzet školat da kul’tuurutaloit, ostettih kiirehellizen avun mašin Šoutjärven bol’niččah, piästettih ilmah äijy vepsänkielisty kniigua, piettih perindöllizii pruazniekkoi. Tänävuon työnnämmö huogavumah merenrannale Kalagen školan kymmene opastujua.

Ven’an federatsien halličukses jo sulakuul allekirjutettih käsky, kudaman mugah niilöin Pohjazen vähäluguzien kandurahvahien luvetteloh, ket voijah suaja vahnus-sotsiualueläkeh, nygöi kuulutah Karjalan tazavallan vepsäläzetgi, kudamat eletäh omis perindöllizis eländykohtis – Šoutjärven, Šokšan da Kalagen kylän alovehil. Konzu nelli vuottu tagaperin moine luvettelo oli hyväksytty, sinne ei puututtu vepsäläzet da heijän elandyalovehet, hos silaigua hyö oldih jo vähäluguzien rahvahien joukos, a nämmä alovehet kuulutah Peräpohjazeh.

Kudamil vepsäläzil on moine oigevus – piästä eläkkehele aijemba? Koskihgo se zakonan muutos kaikkii vepsäläzii?

– Oigevus lähtie vahnus-sotsiualueläkkehele on vaiku Karjalan tazavallan vepsäläzil, kudamat alalleh eletäh vepsäläzien perindöllizis eländukohtis da eletäh perindöllisty eländytabua. Naizet voijah lähtie eläkkehele, konzu heil täyttäy 50 vuottu, miehet – 55 vuottu täytettyy.

Leningruadan da Voulogdan alovehen vepsäläzil ei ole mostu oigevustu, ku net alovehet ei kuuluta Peräpohjazeh.

Ongo Petroskoin vepsäläzil moine oigevus?

– Petroskoi ei kuulu vepsäläzien perindöllizien eländykohtien joukkoh. Sendäh Petroskois eläjil vepsäläzil ei ole mostu oigevustu...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat