Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

#32 (1472)


 • #32(1472) | TazavalduNatalja Antonova
  Mennyt nedälil Karjalan piämies Artur Parfenčikov päiväčelleh ajeli Priäžän piirih. Muatalovuon kannatandu, školien tilandeh uvvekse opastunduvuvvekse da rahvahan mielet oldih ruadomatkan piämiärät.

 • #32(1472) | KandurahvasNatalja Antonova
  Karjalan enimis vezistölöis ei sua pyydiä kalua verkoloil. Kylien rahvas ollah jo ammui äijäl huolestunnuot. Karjalan tazavallan virguniekat ei voija panna täh kätty vastah. Aižoinkandajinnu ollah Moskovan da Piiterin piättäjät miehet. Tässäh federuallizet da regionuallizet valduelimet ei voija tulla kompromissah. Kalastajien mielet da ajatukset pahelzutah päivy päiväs. Zakonat da miärävykset vai kuristutah. Äijät ket opitah pyydiä peitoči da varatessah, ga štruafut miärävyksien rikondois vai kazvetah.

 • #32(1472) | Kylän elostuOl'ga Smotrova
  Kezäl Makoveinnu kylbiettih kezoidu, syödih marjua da kalua. Hos ei ole kypsät garbalot Šärkijärven suoloil, ga kalua pruazniekan gost’att ävven vačan syödih. Tänävuon Šärkijärven eläjät vastattih omal kyläpruazniekal loittozii gostii – Uvven Vilgan Ildukečoi-paginkluuban rahvastu. On “Ildukečois” rahvastu, kuduat ollah rodivunnuot Seesjärven rannoil. Omis roindukohtis avtoubusas ajajes saneltih Zinaida da Vasilii Vasiljevat, Tamara Furtseva da kluuban piälikkö Tatjana Kirilkina. Kaikin hyö paistah omaluadustu Puadenen murrehtu.

 • #32(1472) | OpaššušIrina Zaitseva
  Petroskoin valtijonyliopiston saitilla www.petrsu.ru on ilmotettu tämän vuuvven hyväkšyntätiijot.

 • #32(1472) | KulttuuriAlevtina Lesonen
  Kalevalatalo-etnokulttuurikeškukšešša piettih Asie šielun hyväkši -projekin järješšyškokouš ta elokuun alušša kerättih projektin ošanottajie enšimmäiseh harjotukšeh.

 • #32(1472) | Kylän elämäOl’ga Pekšujeva
  Vuokkiniemi-Seura on pannun vireillä uuvven valokuva-projektin. Projektin tarkotukšena on Vuokkiniemen kylän vanhojen kuvien digitoimini. Kuva-lähtehinä käytetäh kyläläisien kotial’pomija.

 • #32(1472) | Kylän elämäJulija Filippova
  Marja-Makovei-kyläpruasniekka oli pietty 14. elokuuta vanhašša Latvajärven runokyläššä, minne keräyty Perttusen šuvun jälkiläisie, Koštamukšen Viena-karjalaisjärještön jäšenie, paikallisie eläjie ta vierahie Šuomešta.

 • #32(1472) | Kylän elämä
  Konša mie enšimmäistä kertua kuulin tuatolta, jotta meijän mečäššä kašvau valkie mussikka, mie tietyšti en uškon täh kummah kertomukšeh. Ka pakko oli uškuo, kun myö kerran läksimä poimimah mussikkua ta tuatto näytti miula šen paikan, missä tuo valkie marja kašvau.

 • #32(1472) | MatkuštaminiNatto Varpuni
  Vienanmeri on ankara ta arvuamatoin äšen kešällä. Šen kylmät tuulet ta myrškyt muutetah ihmisien šuunnitelmie ta annetah meilä tuntie iččie pienenä murusena luonnon armoilla.
Partn`ourat