Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Asie šielun hyväkši alko

Kalevalatalo-keškukšen spesialistina ollešša mie Berezn’ak Ol’gan kera yheššä ohjuamma tätä projektie. Projektin enšimmäisenä teemana on korissukšet polimerišavešta. Tarkotuš on luatie pohjoismarjoja ta korissella nillä kuppija ta lusikkoja, šolkija tahi brelokkija.

Järješšyškokoukšešša oli valittu projektin pienet ta aikuhiset ošanottajat. Presentatijon avulla mie kerroin kaikilla tulijilla meijän projektista. Näytin, mi on polimerišavi ta kerroin šen istorijašta.

Kaikki ihmeteltih, konša šuatih tietyä, jotta enšin tätä ainehta käytettih kukkasien päitä luatimisešša. Šakšašša elänyt Fifi Rebender kekši polimerišaven miäritelmän ta šiitä vuotena 1964 Fifi möi miäritelmän herralla Eberhard Faberilla, kumpani kehitti šitä, perušti oman Fimo-firman ta luati šen kuulusakši koko muajilmalla.

Kaikki huomattih, jotta tämä materiali on šamannäköni kuin tavallini plastiliini. Šitä on helppo šotkie, vain pitäy vähäsen lämmittyä käsissä, ta šiitä voit šuaha vaikka mimmoni muoto. Polimerišavi voit olla läpinäkyjä ta monivärini, šaven erilaisie värijä voit hämmentyä ta šuaha uuši väri.

Valmissetulla esinehellä voit antua eri viivahukšie väriainehien avulla, esimerkiksi pastelivärillä. Ehottomašti pitäy käyttyä liimua, mi on tarkotettu tätä šavie varoin. Tavallini liima ei paššua. Työn aikana šamoin pitäy käyttyä ruatokaluja: pinsettie, veistä, pientä pualikkua.

Ihmisen, ken ruatau polimerišaven kera, pitäy olla ahkera, huolellini, käršivällini ta tarkka. Tietyšti pitäy lisätä omua mielikuvitušta. Lehtijä ta kukkie voit luatie iče, omin käsin, tahi käyttyä erikoista muotuo, kumpaista kučutah moldiksi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat