Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

B’utžettipaikkojen miärä väheni

Petroskoin valtijonyliopiston saitilla www.petrsu.ru on ilmotettu tämän vuuvven hyväkšyntätiijot.

Itämerenšuomelaisen filologijan laitokšen šuomen ta karjalan kielen alalla oli annettu nellä b’utžettipaikkua ta työnnetty 40 piäšyanomušta. Näin kilpailu oli kymmenen henkie yhtä paikkua kohti. Kuuši henkie oli hyväkšytty.

Šuomen ta enklannin kielen alalla oli kuuši b’utžettipaikkua ta 34 piäšyanomušta. Šeiččemen henkie piäsi opaštumah.

Šuomen ta vepšän kielen alalla oli nellä b’utžettipaikkua ta 31 piäšyanomušta. Tänä vuotena šeiččemen henkie oli hyväkšytty.

Tämän vuuvven tietoja analisoituo ta verrattuo niitä viime opaššušvuuvven tietoloih näkyy, jotta b’utžettipaikkojen miärä väheni ta kilpailu tuli kovemmakši. Šamah aikah niitä, ket halutah opaštuo šuomen ta karjalan kielen šekä šuomen ta enklannin kielen ošaštolla on tänä vuotena vähemmän.

Šuomen ta vepšän kielen alalla työnnettyjen piäšyanomukšien miärä on päinvaštoin kašvan.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat