Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö tosi uartehie

Projektin tarkotukšena on Vuokkiniemen kylän vanhojen kuvien digitoimini. Kuva-lähtehinä käytetäh kyläläisien kotial’pomija.

– Huoleššuin kuvien katuomisešta parisen vuotta takaperin, kun kuulin, jotta ušeita kuva-al’pomija on löytyn kuatopaikalta. Šentäh ajattelinki, jotta olis hyvä käynnistyä tämä projekti mahollisimman rutompah, ennein kuin ne tuhouvutah lopullisešti, kerto Vuokkiniemi-Seura ry:n hallinnon jäšen Sari Maarit Karjalainen.

Projektin toteuttajat ollah varmat, jotta kyläläisien valokuva-al’pomiloista löytyy äijän mukavie ta istorijan kannalta arvokkahie kuvie, kumpaset kerrotah Vuokkiniemen šeuvun ta šen ihmisien entiseštä elokšešta. Digitoimalla vois šäilyttyä nämä tiijot tulovilla šukupolviloilla. Digitoitavakši otetah niijen kyläläisien kuvie, ket šuoššutah antamah niitä käytettäväkši. Kuva-ainehiston lisäkši on tarkotuš šuaha mitä enemmän tietuo šiitä, mitä ta ketä niissä kuvissa on.

Projektin puittehissa Vuokkiniemi-Seura on jo hankkin ta toimittan Vuokkiniemen kylätalolla skannerin, kumpasella ruvetah kuvie digitoimah. Varšinaiset digitoimistyöt on meininki alottua enši kešänä, kešä-heinäkuun aikana. Vuokkiniemi-Šeura on valmis palkkuamah ruatajua, kumpani ottais tämän työn tehtäväkšeh.

– Kerroin Vuokkiniemen pruasniekašša täštä projektista ta ruatomahollisuošta. Hyvä, kun kyläštä löytyis innokaš nuori tähä työh. Još ken on kiinnoštun, niin voit ottua yhteyttä vaikka keneh Vuokkiniemi-Seuran jäšenistä ta ilmottautuo tähä ruatoh, Sari Maarit toivo.

Ennein kuin digitoimistyöt aletah vuokkiniemiläisie on pyritetty kaččelomah omie koti-al’pomijah, valiččomah kuvie ta laittamah niihi tietoja, ketä ta mitä kuvissa on, konša ne otettu ta muita tietoja.

– Nämä tiijot on ylen tärkietä tallentua. Tietyšti meitä enintäh kiinnoššetah ennein šotie otetut valokuvat, no kyllä myö šen jälkisieki kuvie otamma vaštah, Sari šelitti. Naini on varma, jotta kyläläisien kuva-arhiivoista vois löytyö äijän mielenkiintoista kuva-ainehistuo, kumpaista kannattais tallentua.

Kaikki digitoijut valokuvat on tarkotuš šijottua Karjalan Šivissyššeuran Sampo-tietokantah ta jokahini halukaš voit ihan vapuašti kačella niitä. Šen lisäkši ihmini, kumpani antau kuvie digitoitavakši, šuau šamoin ičellähki muistitikulla omat kuvat digitalimuotosina.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat