Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karhumäješšä puhissetah kallivoja kirjutukšista

Karjalua myöten matkuštuas’s’a šuau nähä teijen lähellä äijän kallivoja. Šamoin šuau nähä ken, konša ta mistä paikoista vieraili täššä, ken ketä rakaštau ta muita kirjutukšie, mit on kirjutettu niijen kallivojen piällä. Nämä kirjutukšet pilatah kallivojen ulkonäkyö. Kaikki Kola-tietä pitin matkuštajat nähäh Karhumäjen piirin šuurie ta kaunehie kallivoja. Yleisvenäjän kanšanrintaman järještön Karjalan ošašton jäšenet haluttih enšiksi puhistua mualista juuri nuo kallivot, ka Karhumäjen piirin viranomaiset pyritettih heitä puhistamah alukši Lisaja -nimisenvuoren.

– Lisaja (Pal’l’aš) -vuorešša on šuojelurakennukšie, kumpaset oli rakennettu Isänmuallisen šovan aikana. Joka vuosi tiälä järješšetäh šota-tapahtumien rekonstruointie, tänäki vuotena niitä piettih Tašavallan päivänä. Šentäh tämä aktijo oli omissettu tašavallan päiväkši, kerto Yleisvenäjän kanšanrintaman järještön Karjalan ošašton johtaja Anna Lopatkina.

Karhumäjen eläjillä tämä paikka on kallis, še on oša kaupunkin istorijua, šekä tiältä avautuu kaunis näköala kaupunkilla. Kaupunkilaiset näytetäh tätä paikkua kaupunkin vierahilla, tiälä käyt äijän turistija.

– Nyt meijän šuunnitelmissa on löytyä rahottaja, kumpani kunnoštais tämän paikan ta järještäis tänne turistialovehen. Täššä voit olla pieni musejoki. Nyt tämä vuori ei ole kenenkänä hoijošša, šelitti Karhumäjen piirin piämieš Andrei Kočetkov.

Aktijoh ošallistu yli 15 volont’orie Karhumäještä. Kallivon puhistamini mualista ei ollun helppo homma. Piti olla äijän erilaisie puhissušainehie ta ruatoh mäni äijän aikua. Aktijon aikana puhissettih kallivo ulkopuolelta šekä šiämeštä. Järještön šuunnitelmissa on jatkua tätä ruatuo ta puhistua kallivoja Kola-tiellä. Luontuo pitäy šäilyttyä ainutluatusena. Šamoin järještöššä toivotah, jotta puhissetuilla kallivoilla kirjutukšie ei enyä ilmeššy.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat