Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mukava Šuomi: ihmellisie kilpailuja, kumpasie šuomelaiset tykätäh

Voit šanuo, jotta šuomelaiset mielelläh kekšitäh epätavallisie kilpailuja. Esimerkiksi, hyö kilpaillah naisien kantamisešša, mopikkojen heitošša, čakkojen tapannašša ta muissa arvuamattomissa aseissa.

Niin kummallini joutoaika tovistau, jotta šuomelaisilla on mainivo huumorintaju ta šammumatoin mielikuvituš.

 

Naisenkannon kilpailu

Tätä tapahtumua järješšetäh joka vuosi Šonkajärveššä. Kilpailuo ruvettih pitämäh vuotena 1992 ta šiitä on tullun kanšainvälini. Nykyjäh še keryäy yli 6000 kaččojua eri maista.

Matan pivuš on 253,5 metrie ta šiih kuuluu metrin šyvä vesiešteh šekä kakši yli kiivettävyä aitua. Naisen painon pitäy olla yli 49 kiluo. Još kannettavan naisen paino on pienempi, šilloin naisella laitetah šelkäh reppu. Još kantaja lankieu, hiän šuau 15 sekunnin šakon. Lisäkši, naista ei šua millänä keinoin kiinittyä.

Kilpailun ohjelmah kuuluu šamoin pikajuokšu, marafoni ta joukkokilpailut. 100 metrin juokšun voitetah parit, kumpaset kierretäh matka rutompah. Kuuvven minuutin marafonin voittau še pari, kumpani juokšou pitimmän matan. A joukkostarttiloissa kolme kilpailijua kannetah naista vuorotellen. Šamah aikah palkitah huvittavin kilpailupari, paraš puku ta voimakkahin kantaja.

 

Mopikanheiton kilpailu

Mopikanheiton kilpailu ilmešty Šuomešša vuotena 2000. Nykyjäh šitä pietäh Savonlinnašša elokuušša Nokia-yritykšen kannatukšella. Toimenpivolla on terapevtiset tarkotukšet. On olomašša šemmoni mieli, jotta heittyässä kylläštynyitä mopikkoja ihmiset vapauvutah kaikešta tarpehettomašta, mi haittau elämäššä.

Kiplailuissa käytetäh Nokian ta muijen yritykšien tuottamie mopikkoja. Ošallistujien pitäy heittyä mopikka etukäteh merkittyh sektorih heittoalovehen linjan yli aštumatta.

Kisoissa pietäh joukko- ta yksityiskiplailuja naisien, miehien ta juniorien kešen.

Muajilmanennätyš on 110 metrie miehillä ta 60 metrie naisilla. Meštaruškilpailuh kuuluu muitaki huvittavie kilpailuja.

 

Ilmakitaranšoiton kilpailu

Tämä huvittava kilpailu järješšetäh elokuušša Oulušša. Šiih tulou ošallistujie koko muajilmašta. Kilpailuh kuuluu eri testaukšie. Näin, ošallistujan valiččoma enšimmäini laulu keštäy minuutin. Toisešša vaihiešša kaikki esitetäh šamua lauluo. Tuomarit lašetah pistehie. Šuomie myöten järješšetäh valintakilpailuja ta harjotušleirijä. Tämän kilpailun voittau še, ken esiintyy avomielisešti ta innokkahašti šekä kiihyttäy kaččojie. Vuotena 2015 meštarikilpailun enši kertua voitti venäläini.

 

Čakkojen tapanta -kilpailu

On tietty asie, jotta Šuomešša kešällä on hyvin äijän čakkua. Ka šuomelaiset käytettih šitä hyövykšeh järještämällä jokavuotista čakkojen tapanta -kiplailuo Pelkosenniemellä. Šiäntöjen mukah, tämän epätavallisen kilpailun voittau še, ken šuau tappua kaikista enemmän hyttysie viiješšä minuutissa.

 

Muurahaiskevošša istumisen kilpailu

Tämä kilpailu ei ole vielä tullun kanšainvälisekši. Ka iče šuomelaiset mielelläh kilpaillah täššä vaikiešša asiešša. Muurahaiskevošša istumisen kilpailu tuli šuositukši noin 20 vuotta takaperin kahen šuomelaisen alottehešta. Hyö kiplailtih muurahaiskevošša istumisešša ta piäštih Guinessin ennätykšien kirjah.

Iče Šuomen eläjät šuutkitah, jotta hyö käytetäh muurahaisie, kun ei enyä ole mitänä heittyä: ei mopikkoja eikä šuappahie. Šen lisäkši, kilpailu näyttäy šuomelaista kanšallista šisuo ta käršivällisyttä. Šiännöt ollah helpot: kakši kaverie alaštomina istuuvutah muurahaiskekoloih ta vuotetah, ken pitemmälti keštäy.

 

Šuopotkupallon kilpailu

Šuomelaiset ei olla helppojen ratkasujen eččijät. Ne on muutettu äšen tavallini potkupallo vakavammakši  ta vaikiemmakši peliksi, pelaten šitä šuolla. Joka vuosi Hyrynšalmella keräyvytäh ne, ket halutah pelata Vuorisuo -šuostadionilla. Viime vuotena venäläini miešjoukko voitti kilpailun ammattimiehien kešen.

Joukošša on viisi peluajua ta mualivahti. Pelissa on kakši 13 minuutin pitkyä eryä. Šuappahien vaihtamini pelin aikana on kielletty.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat