Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Nero ei ole selläs kannettavu

Valentina Mihailovna Antoškina on ainos valmis ruadamah oman Tolmačun kylän hyväkse. // Kuva: Ol’ga Dubitskaja, “Oma Mua”.

Lihoslavl’an piiris eläy karjalastu, kuduat suvaijah omua kieldy da paistah tverinkarjalua. Moizii karjalazii on Tolmačun kylän eläi Valentina Mihailovna Antoškina.

Valentina Antoškina on rodivunnuh Lihoslavl’an piirin Tolmačun lohkon pieneh kyläh karjalazien pereheh.

– Minun vahnembat tuttavuttih voinan aigua Karjalan kannaksel. Hyö mollembat oldih Lihoslavl’an piirispäi, ga tuttavuttih voinal. Jälles voinua vahnembat tuldih järilleh kodoimuale. Sie heil rodivui viizi lastu – nelli tytärdy da poigu, kerdoi Valentina Mihailovna.

Valentina Antoškina kazvoi Tolmačun čupul. Školan loppiettuu naine opastui kinomehuaniekakase, ga nämmis leivis ei hätkie ruadanuh. Sen jälles Valentina opastui naizien piällyssobien ombelijakse da vuvvennu 1968 lähti ruadamah Tolmačun kyläh. Sie naine ruadoi Rahvahanpalvelukeskukses.

– Rahvahanpalvelukeskukses minä olin johtajannu da vie viilin sobii. Kaikkiedah Rahvahanpalvelukeskukses oli kaheksa ombelijua, oli kengänombelii, televiizoroin da kodikonehien kohendai, saneli naine.

Sit Valentina Mihailovna uvvessah ruadoi kinomehuaniekannu sih aigah suate, kuni moizet kinoteatrat oldih kylis. Sen jälles naine sai vie yhten opastuksen – taido-ohjuajan.

– Minun diplomas on kirjutettu: pedagougu-psiholougu, toimindu joudoaijal. Ruavoin kluubas 30 vuottu. Nygöigi ruan, olen sotsiualualan ruadajannu jo enämbi 12 vuottu, avvutan vahnoi rahvahii, kerdoi Valentina Mihailovna.

Valentina Mihailovnal ei ole jouduo – vaste ei ammui häi avvutti Irina-tytärdy da Nataša-bunukkua, ku hyö ezitettih omua Tolmačun kyliä Kalitka-festivualis. Sie naizet kerrottih oman kylän histourieh nähte, ozutettih paikallizien neroniekoin luajilmuksii da myödih mustolahjoi. Enne Valentina Mihailovna iče luadi kaikenmoizii vehkehii omin käzin, nygöi sih ei ole vägie...

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat