Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Olimpijareservin opisto avatah Kontupohjašša

Federallini valtijollini olimpijareservin opisto avatah 1. šyyškuuta Kontupohjašša. 

Opiston avajaisilla omissettuh urheilupruasniekkah meinatah ošallistuo Venäjän Federatijon urheiluministeri ta olimpijameštari Pavel Kolobkov ta Karjalan Tašavallan piämieš Artur Parfenčikov. 

Pruasniekan ohjelmašša on joukkoyleisurheilujuokšu, opiston jiäkiekkojoukon esittely, kaverušjiäkiekkopeli GUOR Karelija- ta Dinamo (Piiteri) -joukkojen kešen šekä urheilu- ta huvitoimenpitoja. 

Tapahtuman rajoissa meinatah niise allakirjuttua šopimukšie opiston yhteistyöštä Kanšallisen nuorison jiäkiekkoliigan, Kanšallisen P. F. Lesgaftin liikunnan, urheilun ta tervehyön valtijonyliopiston ta Dinamo-urheilušeuran kera.

Pruasniekka starttuau Jiäpalatin luona olijalla kentällä 1. šyyškuuta klo. 10.00. Še alkau Kontupohjan Valtijollisen olimpijareservin opiston avajaisilla omissetušta joukkojuokšušta. Juokšunharraštajilla on valmissettu kilometrin ta kymmenen kilometrin pitusie matkoja. Halukkahat šuahah ilmottautuo juokšuh käyttämällä tätä linkkie: orgeo.ru/event/10327. Kaikki ošallistujat šuahah metalija ta muistilahjoja. 

Opiston juhlalliset avajaiset pietäh klo. 11.00 Jiäpalatin jiäarenalla. Kaččojat šuahah nähä jiäkiekkojoukon esittely, juhlaesitykšie, šekä šeurata GUOR Karelija ta Dinamo -joukkojen välistä kaverušjiäkiekkopelie. 

Tulkua ošallistumah pruasniekkah! Kaikki tapahtumat ollah avonaisie ta ilmasie! Enšimmäiset tuhat vierašta šuahah järještäjiltä muistilahjoja! 

Kontupohjan Valtijollini olimpijaresevin opisto peruššettih tuiskukuušša 2019 Venäjän Federatijon Halličukšen käšyn mukah Nikolai Patruševin johtaman Karjalan Tašavallan šatavuotisjuhlah valmissukšen valtijonkomisiin ruavon rajoissa. Laitoš on ainut valtijollini olimpijareservin opisto Luoteis-Venäjällä ta yheštoista muašša. 

Tänä vuotena opisto enši kertua ottau opaštujie vaštah. Šyyškuun 1. päivänä opaššušvuosi alkau 30 jiäkiekkoilijalla, kumpaset ošallissutah 2019/2020-kauven Kanšallisen nuorisojiäkiekkoliigan Meštaruškilpailuih. 

 

Karjalan halličuš

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat