Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Karjalan da vepsän kielet nävytäh valličuksien aigah

Kuavu sit kulleh ollah kiätyt virrallizet tiijot. Suau huomata, ku Kuujärven lyydinkarjalazes kyläs tekstu on kiännetty livvikse. Tämä olis pättävy kuavu sitgi, kui lyydinkarjalazien resursoin vähytty kiändiä voibi livvikse, kudaman kirjahmaltajua on enäm

Karjalan tazavallan Piälimäine valličuskomissii pyrgivyy endisty enämbäl noudamah iänestäjien oigevuksii. Karjala da vepsä on otettu käyttöh kolmes piiris. Tämä faktu kuuluu kielioigevuksih.

Tulii pyhäpäivy,  8. Syvyskuudu,  Ven’al rubieu matkuamah valličuksien Yhtenäine päivy. Karjalas pietäh enämbi  sadua valličuskampainiedu paikkukunnallizeh da edustusvaldah: kyläpiälikkölöin da deputuatoin. Elokuun jälgipäivinny Karjalan tazavallan Piälimäine valličuskomissii ilmoitti uudizen sih niškoi, ku valličusaijakse on kačottu käyttiä karjalan da vepsän kieldy. Se merkiččöy sidä, ku tiijot kandiduattoih niškoi suau lugie Anuksen, Priäžän da Onieganrannikon piiris: Anuksen da Priäžän lohkol – livvikse, Onieganrannikon – vepsäkse. Virrallizis tiedolois ei mainita, äijihgo kylih levitetäh tiijot livvinkarjalakse, on vai sanottu, ku vepsäkse rodieu vai Kalagen da sih kyläveheh kuulujih.

Kiännökset hommattih aiga rutol, kolmes päiväs. Dielon ajajannu oli Kanzallizen da alovehellizen poliitiekan ministerstvu da Karjalan sanastokomissii. Tekstat kiännettih opastajat Jelena Ruppijeva da Ol’ga Žukova, vardunuot da rohkiet  kiändäjät, kudamil on virrallizien tekstoin kiändämizen neruo. Ministerstvan kandurahvahien ozaston piälikön Jelena Migunovan sanoin mugah, Karjalan valličuskomissii tostihes hommih ihan vereksel, sendäh kiännösruado oli piettävy lyhyös aijas. Mennyt piättenčän komissii tuaste kiändyi ministerstvan puoleh kyzymäh kannatustu kiändämizes vienankarjalakse, Kalevalan piirih. Se vihjuau sih, ku valličuksien aijakse paiči liygii da vepsiä jiävihes vie viena. Tiettäväine, ven’an kielen rinnal...

Kiännöksii valličuksien aijakse ruvettih luadimah jo mennyt talven, tuhukuus, konzu Anuksen piirin Kotkadjärvel, Tuuksil da Kuittizes vallittih deputuattoi. Silloi sežo kiännettih tiijot heih niškoi.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat