Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Mongolin čäijyö Solovetskin šuaristolla

Venäjällä on monta kašvitiijollista tarhua. Onnakko kaikista kummallisin niistä on Solovetskin šuariston tarha. Venäjän pohjosin kašvitiijollini tarha šijoutuu 166 kilometrissä Pohjoisn’avašta.

Kašvitiijollisen tarhan perušti arhimantritta Makari vuotena 1822. Lämpölavoissa ta kašvihuonehissa kašvettih äšen arpuusit, meloset ta persikat.

Solovetskin kašvitiijollisen tarhan enšimmäiset issutukšet ei šäilytty meijän päivih šuaten. Nyt tarhašša voit nähä kašvija, kumpasie issutettih manahhat 1870-1920 vuosina šekä Solovetskin leirin vankit 1927-1936 vuosina. Tarhan alovehella kašvau yli 30 puulajie ta noin 500 korissuš-, liäke-, ruoka- ta rehukašvie.

Keškitietä pitin šäilyttih bergenijan vanhat issutukšet, kumpaset jätetäh voimakkahimman vaikutukšen ihmiseh. Bergenijua voit šanuo tarhan čuarittarekši. Solovetskin manahhat tuotih bergenijan juurija vuotena 1905 lahjana Pamirin pančen-lamalta. Perintehelliseššä aasijalaisešša liäketiijošša bergenijua pietäh “liäkkienä tuhannešta tauvista”.

Bergenija on tunnettu monivuotini kašvi, mi viihtyy luonnonvarasena kiviköissä. Še on keštävä ta vuatimatoin kaikenmoisissa oloissa.

Bergenijalla on šuuret pyöriet tummanvihriet lehet. Kukkiessah še kašvattau lehtien kešeltä pitän ruškienvärisen kukkavarren, min piäššä avautuu pienie kukkie väriltäh valkiešta ruušuseh ta ruškieh.

Bergenijua käytetäh aasijalaisešša liäketiijošša monipuolisešti. Šanotah, jotta še kašvi alentau verenpainuo, hillentäy tulehukšie, parantau hapenottokykyö, vahvistau rašvan palamista, poistau notkieta organismista, vaštuau šyövän šyntyö, lujentau immunitettie.

Bergenijan lehtijä, mit venyttih talvikuukauvet lumen alla ta tultih makšankarvasiksi, Altailla käytetäh “mongolin čäijynä”. Ta i Solovetskin kašvitiijollisešša tarhašša manahhat kučutah kalikkoja ta turistija levähellä ta maissella bergenijačäijyö.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat