Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Työ muasterie neuvou

Tämä muhija ta hyvävirkani mieš, Sergei Lonski, on Kalevalan parahie muasterija. Hiän on kotosin Keški-Karjalašta, Karhumäještä, ka jo yli 30 vuotta on elän Kalevalašša.

 

Ammatiltah hiän on tulipalomieš. Puun veššäntä on hänen mieliruato. Sergei Ivanovič leikkuau puušta erilaisie kaunehie kuvie, ašteita, piippuja, eläimien ta lintujen muotoja, huonehtarpehie ta erilaisie esinehie interjerie varoin. Hiän innoštu täh ruatoh vielä lapšena olleššah ta iče opaštu leikkuamah esinehie. Šemmosista ihmisistä šanotah, jotta heilä on kultaset kiät. Miula onnistu näkeytyö hänen kera, ta hiän kerto miula omašta mieliruavošta.

– Ennein oli toini elämä. Internettie meilä ei ollun. Meijän, tavallisien karjalaisien lapšien, ičen piti löytyä mitänih mukavua asieta, hommua tahi leikkie, muasteri Sergei Lonski kerto. – Leikkikaluja oli vähän, ta myö kekšimä ta luatima niitä iče. Mie hyvin muissan omat enšimmäiset työt, kukkaset, kumpaset mie luajin ičellä ta omilla kaverillani. Ne oltih pienet leikkipyššyt ta ritsat. Mie vielä lapšena ymmärrin, jotta ihmini voit iče luatie esinehie, kumpasie hiän tarviččou.

Tämä ruato on oikein mukava. Enšin pitäy valita hyvä puu, hyvä materiali, jotta šiitä šuaha valmehekši hyvä esineh. Puuesinehie voit leikata koivušta, huavašta ta männyštäki. Muasteri Sergei Lonski tavallisešti käyttäy kahta puulajie – koivuo ta huapua.

– Huapa on pehmie, šilie ta kepie puu, šiitä mie leikkuan kukkasie ta kuvie. Jotta kuva olis kaunehempi, voit käyttyä lisäkši erilaisie mualija. Ka pitäy ottua huomijoh, jotta šama muali eri puissa voit näyttyä erimoiselta. Šen jälkeh kun esineh on valmis, mie kattuan šitä lakalla. Još leikkuan kuvua, niin avukši voin käyttyä mitänih kuavua, še helpottau ruatuo.

Koivu on kova puu, kumpani paššuau ašteijen leikkuamiseh. Ammusista ajoista koivušta luajittih lusikkoja, kuppija, matalie ta šyvie luotie ta muutaki ašteita.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat