Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Kalakunnan jälkeläiset keräyvyttih festivalih

Noin 200 petroskoilaista kalaštajua pyyvvettih kalua Neglinka-joven rannoilta. // Kuva: Kuvat: Karjalan piämiehen lehistöpalvelu

Kalafestivalin tarkotukšena on kalaššukšen kannattamini ta kehittämini Karjalašša. Tänä vuotena festivalin tapahtumie piettih Lotos Plaza -kauppa- ta huvikeškukšen luona šyyškuun 7. päivänä. Kalakunda-festivali keräsi läheš yhekšäntuhatta Petroskoin eläjyä ta vierašta.

Kalakunda-festivalin yhtenä piätapahtumista oli kalan kilpaonkittamini Neglinka-jovešša. Järještäjät lašettih jokeh šata lohta, jokahisen paino oli 700 grammua ta enemmänki. Noin 200 petroskoilaista kalaštajua pyyvvettih kalua joven rannoilta. Onnakko kalaonni muhi vain eryähillä kalamiehillä. Parahakši kalaštajakši tuli Vadim Volkov. Hiän šai lohen, kumpasen paino oli 1060 grammua. Mieš šai festivalin piäpalkinnon – kumivenehen.

Kalakeitto-konsertti vietettih festivalin piälavalla ta šiih otti ošua monta kollektiivie ta solistie. Konsertin vetäjät – Järvien emäntä ta Vetehini tuttavuššettih vierahie karjalaisih perintehih. Juhlakonsertin piäesiintyjänä oli petroskoilaini Keep the Brass -musiikkiryhmä, mi esittäy popularimusiikin kappalehie ta on ylen šuotittu Karjalan piäkaupunkissa.

Tämänvuotisen kalajuhlan rajoissa piettih Taste of Karelia -ruokafestivali, kumpani on federalisen Venäjän ruokakartta -projektin ošana ta toteuttuu Google-yritykšen kera. Tunnetut kokit Moskovašta ta Piiteristä keitettih perintehellisen karjalaisen keittijön nykyvarianttija kahekšašša ruoka-autošša, kumpasista myyvväh pikaruokua.

Kalakunda-festivalin vierahilla riitti iluo koko päiväkši. Käsitöijen jarmankka, kilpakalaššuš ta erimoiset huvit, makie uuhha ta mesi, Kalakeitto-konsertti ta ruokafestivali – ei ole kummallista, jotta festivali kuuluu petroskoilaisien mielehisien juhlien luvetteloh.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat