Vienan Karjala

Kirjutukset vienankarjalakse

Ikä elä, ikä opaššu

Kielikurššien juhlallisissa avajaisissa. Kurššilaisien oša opaštajieh Anastasija Afanasjevan (oik.) ta Nina Kondratjevan (kolmaš oik.) kera. // Kuva: Maikki Spitsina

Šyyškuun 16. päivänä KT:n karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien kieliresurssikeškukšešša piettih karjalan, vepšän ta šuomen kielen kurššien juhlalliset avajaiset.

Tilaisuon vierahat tuttavuššuttih kurššien opaštajih, opaššettih šananlaškuja ta šuatih tietyä äijän mukavua kielistä. Kurššien avajaisissa esiinnyttih karjalaini Vesläžed-yhtyveh, vepšäläini Kukirikku-kieliteatteri ta šuomelaini Lastenpiiri-kuoro. Karjalan kielen kurššiloissa šuau opaštuo vienua ta livvie. Opaštajina ollah Nina Kondratjeva (viena) ta Anastasija Afanasjeva (livvi). Kielikurššiloih kirjuttautu 29 henkie vienan ta 24 henkie livvin ryhmäh. Vienankarjalan kurššien enšimmäini tunti piettih jo 17. šyyškuuta, a livvinkarjalan kurššit aletah šajekuun 7. päivänä.

Sano oma mieli

Kai kommentariet tarkistetah. Viestit, kudamis on pengomistu, rahvahan vihua da VF:n zakonoin vastastu kuhkuttamistu, otetah iäre.

Lugijan mielii: *
Sinun nimi: *
 
Partn`ourat